Industri Energi sine nettsider

Industri Energi arrangerer rekrutteringskampanje!

Industri Energi har startet en rekrutteringskampanje med hovedbudskap: “Industri Energi er størst, og vi får ting gjort!”. Kampanjen har fokus både på å informere og rekruttere. Vi vil spre kunnskap om hvilke saker vi har kjempet og fått gjennomslag for, med vår tyngde og hardt arbeid. 3 måneders gratis medlemskap til alle nye medlemmer, samt klubben gir både verver og nytt medlem en IE offshorebag. Gave med offshorebag til verver og nytt medlem gjelder kun for medlemmer som verves inn i vår avdeling/klubb.NB: Når en verver et nytt medlem så må en sende inn en epost til IndustriEnergi@odfjelldrilling.com med fullt navn og ansatt nummer på den en verver. Slik har vi ordentlig oversikt og sikrer oss at alle får tildelt offshorebag.

Industri Energi har startet en rekrutteringskampanje med hovedbudskap: “Industri Energi er størst, og vi får ting gjort!”. Kampanjen har fokus både på å informere og rekruttere. Vi vil spre kunnskap om hvilke saker vi har kjempet og fått gjennomslag for med vårt tyngde og hardt arbeid. Det er viktig at vi ikke sprer usannheter og propaganda, men Industri Energi skal ha fokus på hva vi har bidratt med og fått til, vi kommer ikke til å ha fokus på andre foreninger.

Under kampanjen vil det bli gitt 3 måneders gratis medlemskap til alle nye medlemmer tilslutter seg Industri Energi. I tillegg vil både verver og nytt medlem få en Industri Energi Offshorebag av klubben lokalt.

Minner også om mange andre flotte vervepremier en kan kjøpe for vervepoeng, klikk her å komme til oversikt over vervepremier.

Etter kampanjen blir det gitt premie til både beste verver og beste avdeling av kampanjen. Beste verver betyr ikke nødvendigvis den som verver mest, men den som har gjort en mest imponerende innsats. Kanskje vervet den sist mulige i bedriften som ikke har sett fordelen med det å være medlem. Eller den som få de som nylig har gått over til et annet forbund til å returnere. Hver avdeling kan sende inn kandidater. Vinnerne vil bli avgjort av en egen jury.

Klubbkontoret jobber med å få bestilt ut brosjyremateriell og strøartikler til alle enheter/avdelinger. Tillitsvalgte vil bli kontaktet som får ansvar for å hjelpe oss med å spre ut dette. Har en videre spørsmål eller trenger noe mer materiell så ta kontakt.

Lykke til alle sammen, og god rekruttering!