Industri Energi Odfjell

Fagforeningen for ansatte i Odfjell Drilling konsernet

Nyheter

Gjennomført årsmøte

Årsmøte 2020 Jarle Knoph 9. september 2020

26. – 27. august fikk klubben gjennomført årsmøte på Thon Hotel Bergen Airport.

Årsmøte avholdes 26.-27. august

Jarle Knoph 3. juli 2020

Styret har vedtatt å avholde et fysisk årsmøte i Bergen 26.-27. august 2020, hos Thon Hotel Bergen Airport. Dette med forbehold om at reiserestriksjoner gitt av FHI og Odfjell Drilling videre åpnes og lempes på som planlagt.

Årsmøte og tariffkonferanse avlyst på grunn av koronavirus restriksjoner

Jarle Knoph 11. mars 2020

På grunn av restriksjoner og retningslinjer for forebygge spredning av coronavirus er klubben blitt nødt til å avlyse planlagt årsmøte og tariffkonferanse. Industri Energi avlyser alle arrangementer, kurs og konferanser fram til 15. juni.

Vi henstiller alle til å etterleve retningslinjer og restriksjoner fra både helsemyndigheter og Odfjell Drilling for å begrense smittespredning.

Klubben sender ut nyhets oppdateringer daglig/ukentlig til alle medlemmene.

Tillitsvalgte
Harald Hereid
Harald Hereid

Leder

hher@odfjelldrilling.com

958 78 040

Jarle Knoph
Jarle Knoph

Nestleder, Hovedtillitsvalgt OWS Offshore

jakn@odfjelldrilling.com

415 49 779