Industri Energi Odfjell

Fagforeningen for ansatte i Odfjell Drilling konsernet

Nyheter

Vervekampanjen fortsetter ut 2021

IE Logo Odfjell Test2 Eva Karin Strøm-Nilsen 12. mars 2021

Vi ønsker å premiere dere som allerede er trofaste medlemmer om dere organiserer enda flere i Industrienergi Odfjell. Slik blir premieringen:

Legger en fjorårets verving til grunn vil verdien av gavekort potten bli ca. kr 40 000,- i halvåret. Det trekkes ut 15 vinnere som deler denne potten på følgende måte:

  1. Premie gir 15 % av potten.
  2. Premie gir 10% av potten
  3. De øvrige 13 får resten av potten på 75% fordelt likt mellom seg.

Årsmøte blir avholdt 1 og 2 september 2021

Eva Karin Strøm-Nilsen 18. februar 2021

Industri Energi Odfjell vil avholde årsmøte og tillitsvalgtkonferanse på Thon Hotel Bergen Airport i Bergen 1-2 september 2021, vi satser på at vi endelig kan få gjennomføre et fysisk møte.

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og går av stabelen på samlingens første dag og skal i henhold til vedtektene behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker:

 Godkjenne årsberetning for 2020

  • Godkjenne regnskap med revisjons beretning 2020
  • Vedta budsjett for 2021
  • Behandle vedtektene, med eventuelle endringer.
  • Velge avdelingens styre, revisorer og div utvalg.
  • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
  • Vedta handlingsplan 2021

Medlemmene står fritt til å ta opp saker som de mener foreningens årsmøte bør behandle og gjøre vedtak i. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før (8.mars) årsmøtet skal avholdes. Det gjøres oppmerksom på at sakene må sendes til industrienergi@odfjelldrilling.com og forslagsstiller må oppgi sitt navn og arbeidssted.

 

Valg av styremedlemmer til klubbens årsmøte 2021 – Send inn forslag, valgkomiteens arbeid starter nå

Jarle Knoph 25. januar 2021

I mars 2021 skal klubben arrangere sitt årsmøte, hvor det er valg på posisjoner i klubbstyret. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre, og i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag fra medlemmene. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet. Frist for innsending av forslag er 8.mars.

Husk at kandidaten må være forespurt og ha sagt ja, før forslag sendes inn.

Bidra til at valgkomiteen får inn mye gode forslag til arbeidet sitt for en best mulig innstilling til årsmøte.

Tillitsvalgte
Harald Hereid
Harald Hereid

Leder Industri Energi Odfjell

hher@odfjelldrilling.com

958 78 040