Industri Energi Odfjell

Fagforeningen for ansatte i Odfjell Drilling konsernet

Nyheter

Første premiering av medlemmer som har vervet under vervekampanjen er foretatt

God-sommer Eva Karin Strøm-Nilsen 14. juli 2021

Ref tidligere innlegg på hjemmesiden hvor vi informerte om at styret har vedtatt ytterligere premiering av trofaste medlemmer som har vervet nye medlemmer under vervekampanjen.Vinnerne er nå trukket ut , vi gratulerer :

 1. premie Steinar Ommundsen – Ekofisk – X – Gavekort kr 4000,-
 2. premie Bente Vigdis Tjomlid – OWS TRS Onshore – Gavekort kr 2500,-
 3. Resten av potten ble fordelt mellom de under her og alle får gavekort på kr 2100,-:
  Kjetil Wick
  Stig Rune Bjørkelund
  Øystein Krokstad
  Bjørn Olav Aure
  Øyvind Kvalheim
  Øyvind Blindheim Meringsdal
  Alexander Nødland
  Jan Kjetil Strøm
  Ove Bjørn Waag
  Oddvin Andreassen

Vi håper dette motiverer til å verve flere nye medlemmer til foreningen.

Neste trekning er januar 2022 .

Takk for innsatsen

Vervekampanjen fortsetter ut 2021

Eva Karin Strøm-Nilsen 12. mars 2021

Vi ønsker å premiere dere som allerede er trofaste medlemmer om dere organiserer enda flere i Industrienergi Odfjell. Slik blir premieringen:

Legger en fjorårets verving til grunn vil verdien av gavekort potten bli ca. kr 40 000,- i halvåret. Det trekkes ut 15 vinnere som deler denne potten på følgende måte:

 1. Premie gir 15 % av potten.
 2. Premie gir 10% av potten
 3. De øvrige 13 får resten av potten på 75% fordelt likt mellom seg.

Årsmøte blir avholdt 1 og 2 september 2021

Eva Karin Strøm-Nilsen 18. februar 2021

Industri Energi Odfjell vil avholde årsmøte og tillitsvalgtkonferanse på Thon Hotel Bergen Airport i Bergen 1-2 september 2021, vi satser på at vi endelig kan få gjennomføre et fysisk møte.

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og går av stabelen på samlingens første dag og skal i henhold til vedtektene behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker:

 Godkjenne årsberetning for 2020

 • Godkjenne regnskap med revisjons beretning 2020
 • Vedta budsjett for 2021
 • Behandle vedtektene, med eventuelle endringer.
 • Velge avdelingens styre, revisorer og div utvalg.
 • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
 • Vedta handlingsplan 2021

Medlemmene står fritt til å ta opp saker som de mener foreningens årsmøte bør behandle og gjøre vedtak i. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før (8.mars) årsmøtet skal avholdes. Det gjøres oppmerksom på at sakene må sendes til industrienergi@odfjelldrilling.com og forslagsstiller må oppgi sitt navn og arbeidssted.

 

Tillitsvalgte
Harald Hereid
Harald Hereid

Leder Industri Energi Odfjell

hher@odfjelldrilling.com

958 78 040