Industri Energi Odfjell

Fagforeningen for ansatte i Odfjell Drilling konsernet

Nyheter

Årsmøte er utsatt til 22-23 april med forbehold.

IE_odfjell_logo Eva Karin Strøm-Nilsen 18. februar 2021

Industri Energi Odfjell planlegger å avholde årsmøte og tillitsvalgtkonferanse på Thon Hotel Bergen Airport i Bergen 22.-23 april 2021, med forbehold om at det faktisk er mulig å ha et  fysisk møte i denne perioden. Om det ikke lar seg gjøre, flytter vi møtene til etter sommerferien.

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og går av stabelen på samlingens første dag og skal i henhold til vedtektene behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker:

 Godkjenne årsberetning for 2020

  • Godkjenne regnskap med revisjons beretning 2020
  • Vedta budsjett for 2021
  • Behandle vedtektene, med eventuelle endringer.
  • Velge avdelingens styre, revisorer og div utvalg.
  • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
  • Vedta handlingsplan 2021

Medlemmene står fritt til å ta opp saker som de mener foreningens årsmøte bør behandle og gjøre vedtak i. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før (8.april) årsmøtet skal avholdes. Det gjøres oppmerksom på at sakene må sendes til industrienergi@odfjelldrilling.com og forslagsstiller må oppgi sitt navn og arbeidssted.

 

Valg av styremedlemmer til klubbens årsmøte 2021 – Send inn forslag, valgkomiteens arbeid starter nå

Jarle Knoph 25. januar 2021

I mars 2021 skal klubben arrangere sitt årsmøte, hvor det er valg på posisjoner i klubbstyret. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre, og i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag fra medlemmene. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet. Frist for innsending av forslag er satt til 5.mars.

Husk at kandidaten må være forespurt og ha sagt ja, før forslag sendes inn.

Bidra til at valgkomiteen får inn mye gode forslag til arbeidet sitt for en best mulig innstilling til årsmøte.

Streikestøtte til vektere som er i konflikt

Eva Karin Strøm-Nilsen 20. november 2020

Styret i Industri Energi Odfjell vedtok på styremøte 19. november å bevilge økonomisk og solidarisk støtte til våre kamerater i Arbeidsforbundets som er tatt ut i konflikt og streiker på 10 ende uke. De streiker for rettigheter vår bransje har oppnådd for lenge siden og som vi mer eller mindre tar som er selvfølge i dag. Det er på høy tid at også vekter bransjen får en lønn å leve av. Arbeidsmansforbundet medlemmer streiker for: fast lønn etter kontrakt, anstendig lønn, økte ulempe tillegg, ufrivillig deltid og god opplæring av lærlingene.

Les støtte erklæringen her

Tillitsvalgte
Harald Hereid
Harald Hereid

Leder Industri Energi Odfjell

hher@odfjelldrilling.com

958 78 040