Tillitsvalgte

-Styremedlemmer
 • -Styremedlemmer
 • -Arbeidsutvalget
 • -Klubbkontoret
 • -Ungdomsutvalget
 • -Valgkomité (periode 2018-2019)
 • Avdeling: Kontor Bergen
 • Avdeling: Kontor Tananger
 • Avdeling: OWS Offshore
 • Avdeling: OWS Verksted
 • Enhet: Brage
 • Enhet: Deepsea Atlantic (DSA)
 • Enhet: Deepsea Bergen (DSB)
 • Enhet: Deepsea Nordkapp (DSN)
 • Enhet: Deepsea Stavanger (DSS)
 • Enhet: Heidrun
 • Enhet: Johan Sverdrup
 • Kompetansepool
 • Alle

Tillitsvalgte (15)

Harald Hereid
Harald Hereid

Leder avd.171

hher@odfjelldrilling.com

958 78 040

Jarle Knoph
Jarle Knoph

Nestleder avd. 171, Hovedtillitsvalgt OWS Offshore

jakn@odfjelldrilling.com

415 49 779

Eirik Grimstad Øvrelid
Eirik Grimstad Øvrelid

Sekretær avd.171, Tillitsvalgt K-pool

eigr@odfjelldrilling.com

954 62 795

Ivar Grønhaug
Ivar Grønhaug

Kasserer avd.171, Tillitsvalgt OWS Verksted Mongstad, Nestleder ungdomsutvalget

ivgr@odfjelldrilling.com

991 53 495

Robert Havn
Robert Havn

Leder ungdomsutvalget, Mekaniker OWS Verksted Tananger

rhav@odfjelldrilling.com

402 06 657

Alexander Nødland
Alexander Nødland

Styremedlem avd.171, Tillitsvalgt OWS Kontor Tananger

anod@odfjelldrilling.com

920 97 739

Morten Sundsbak
Morten Sundsbak

Styremedlem avd.171, Tillitsvalgt Brage Crew 6

mos@odfjelldrilling.com

920 57 043

Kåre Bjørn Våge
Kåre Bjørn Våge

Styremedlem avd.171, Hovedtillitsvalgt Brage, tilhører Crew C

karv@odfjelldrilling.com

412 35 007

Ingar Storleer
Ingar Storleer

Styremedlem avd.171, Hovedtillitsvalgt Heidrun

isto@odfjelldrilling.com

930 33 261

Ernst Husa
Ernst Husa

Styremedlem avd.171, Hovedtillitsvalgt DSA, Crew C,

ehus@odfjelldrilling.com

450 81 000

Cato Olsen
Cato Olsen

Styremedlem avd.171, Hovedtillitsvalgt DSS, Dekksbas/Kranfører Crew D

cols@odfjelldrilling.com

478 14 234

Steinar Haug
Steinar Haug

Styremedlem avd.171, Hovedtillitsvalgt Deepsea Bergen

hst@odfjelldrilling.com

949 88 339

Tor-Bjarte Jakobsen
Tor-Bjarte Jakobsen

Tillitsvalgt Johan Sverdrup Crew 6, Varastyremedlem avd.171

tbja@odfjelldrilling.com

918 01 697

Glen Bjørheim
Glen Bjørheim

Varastyremedlem avd.171, Tillitsvalgt Deepsea Atlantic Crew A

gbjo@odfjelldrilling.com

402 03 334

Martin Karlsen
Martin Karlsen

Tillitsvalgt Johan Sverdrup Crew 4, Varastyremedlem avd.171

maka@odfjelldrilling.com