Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgte

Her finner du våre tillitsvalgte

Harald Hereid

Harald Hereid

Eirik Grimstad Øvrelid

Eirik Grimstad Øvrelid

Eva Karin Strøm-Nilsen

Eva Karin Strøm-Nilsen

Alex Berzenji

Alex Berzenji

Anders Bethuelsen

Anders Bethuelsen

Arne Hodne

Arne Hodne

Asbjørn Berge

Asbjørn Berge

Bente Amundsen

Bente Amundsen

Cato Olsen

Cato Olsen

Egill Jahnsen

Egill Jahnsen

Eistein Bjørnnes

Erik Slommerud

Erik Slommerud

Ernst Husa

Ernst Husa

Ernst Gustav Larsen

Ernst Gustav Larsen

Frank Løvdal

Frank Løvdal

Freddy Aalen