Industri Energi sine nettsider

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget i Industi Energi Odfjell jobber med å engasjere og skolere unge medlemmer. Ungdomsutvalget har eget budsjett, egne vedtekter og arrangerer hvert år sitt eget årsmøte med ungdomskonferanse.

Ungdomsutvalget består av

Steffen Rønhovde Moi

Steffen Rønhovde Moi

Marius Knutsen Heggestad

Sander Leine Olsen

Sander Leine Olsen

Alex Berzenji

Alex Berzenji

Veronica O.K.H Henrichsen

Veronica O.K.H Henrichsen

NYHETER SOM OMHANDLER UNGDOMSUTVALGET