Industri Energi sine nettsider

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget i Industi Energi Odfjell jobber med å engasjere og skolere unge medlemmer. Ungdomsutvalget har eget budsjett, egne vedtekter og arrangerer hvert år sitt eget årsmøte med ungdomskonferanse.

Ungdomsutvalget består av

NYHETER SOM OMHANDLER UNGDOMSUTVALGET