Annet nyttig

Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO)

Industri Energi har opprettet kompensasjonsordninger for ansatte i oljeindustrien som må avslutte yrkeskarrieren tidligere enn planlagt: Oljearbeidernes Sosiale Ordninger. Der er en fellesbetegnelse for de sosiale ordninger som drives av fagforbundene på sokkelen for sine medlemmer. Ordningen for tap av helsesertifikat, også kalt loss of license (LOL). Dette er en ordning som eies av Industri Energi, SAFE og Lederne i fellesskap.

Lag din egen skiftkalender

Denne er veldig populær blant offshore ansatte. Klikk deg inn her for å sette på egen offshorekalender / turnuskalender for ditt skift/rotasjon.

Svingskiftkompensasjon

Vi mottar til tider henvendelser og spørsmål rundt svingskiftkompensasjon fra medlemmer. Vi har derfor laget til forklaring med utdrag fra tariffavtalen og en veiledning.

Satser for kostgodtgjørelse / diettsatser

Våre tariffavtaler viser til statens satser for kostgodtgjørelse, så her kan en finne disse.

Satser både for kost / diett innland og utland.

Hvordan regne diettdøgn og timer?