Industri Energi sine nettsider

Hvordan regne diettdøgn og timer

Diett og reiseregning kan vanskelig å sette seg inn i og det er mange forskjellige regler og bestemmelser å ta hensyn til når man skal føre diett. Her skal vi prøve å gjøre dette noe mer forklarende.

På reiser med overnatting utbetales døgndiett. Et diettdøgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt. Tidligere har det vært slik at dersom reiser varte mer enn 6 timer utover siste døgn, så ble det lagt til et nytt diettdøgn. Eksempelvis hadde man fått utbetalt 2 diettdøgn dersom man startet reisen klokken 09:00 første dag, og hva hjemme igjen klokken 16:00 påfølgende dag.

De nye reglene endrer på dette, slik at dietten for disse timene gjøres opp ved de samme satsene som gjelder for reiser under et døgn (dagdiett).

For reiser som varer 6 til 12 timer ut over et helt døgn, dekkes kost med kr 307,-.
For reiser som varer over 12 timer ut over et helt døgn, dekkes kost med kr 570,-.

Etter regelendringen utbetales nå 1 diettdøgn og 1 diettsats for 6-12 timer, for reisen brukt i eksempelet over.

Måltider til fratrekk

Alle kvalifiserende måltider man får gratis under selve reisen, skal trekkes fra på diettsatsene. Frokost er 20 % av diettsatsen, lunch er 30 % og middag er 50 %. Er man på en konferanse på et hotell, og man i samme døgn får disse 3 måltidene gratis, så vil man da ikke få utbetalt diett dette døgnet.

Det er kun faktiske måltider som skal trekkes fra. Hvis man bor 1 døgn på hotell, og reisen varer mer enn 6 timer utover diettdøgnet, så har man gjerne fått bare én frokost på reisen. Det betyr at man ikke skal trekke fra frokost mer enn på én gang.

Måltider inntatt utenfor selve reisen, f.eks. middag hjemme riggen før avreise, så skal ikke middagen trekkes fra diettsatsen.

For reiser til og fra heliport/utreisestedet, betales diett etter statens satser for de som går under Offshoreserviceavtalen (OWS), mens for flyteriggansatte vil diett kun tilfalle dersom man må overnatte på reisen. Reisen starter da når man forlater hjemmet, og avsluttes når man møter på heliport til oppmøtetidspunktet. Likt blir det motsatt vei, da starter reisen når man forlater heliport og varer til er hjemme igjen. Dette fordi heliport er definert som fast arbeidssted. En offshoretur vil altså medføre to reiser i diettens forstand, men disse kan gjerne føres sammen på en reiseregning.

For reiser til andre steder enn hvor man har fast arbeidssted f.eks. ved kurs, vil all tid man er ute av hjemmet og/eller det faste arbeidsstedet gjelde som sammenhengende reise.

Ta kontakt hvis noe er uklart
Diett og reiseregning kan vanskelig å sette seg inn i og det er mange forskjellige regler og bestemmelser å ta hensyn til når man skal føre diett. Vi oppfordrer derfor at de som er usikre på dette ber om hjelp fra lønnsavdelingen i bedriften, eller fra oss tillitsvalgte.

Mer info finner du også her:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/lonn/reise-og-diett/