Industri Energi sine nettsider

Lønns- og arbeidsavtaler

Her finner du alle tariffavtaler, særavtaler og lønnsmatriser.

Hovedavtalen

Hovedavtalen gjelder for alle medlemsbedrifter av Norges Rederiforbund som har medlemmer hos Industri Energi. Denne forteller om tillitsvalgte, deres ansvar og rettigheter, forhandlingsrett, fredsplikt, samarbeid og mer.

Overenskomster

Overenskomstene er gjelder for flere bedrifter og regulerer lønns- og arbeidsvilkår på på tvers av bedriftene innen for NR-området. Disse forhandles mellom partene sentralt.

Særavtaler

Særavtaler som regulerer lokale forhold som ikke er definert i tariffavtalene. Disse forhandles mellom partene lokalt hvert hovedoppgjør.

Lønnsmatriser

Linker til lov og rammeverk

Arbeidsmiljøloven er lovverket som omhandler arbeidslivet. Innen petroleumsindustrien er det Petroleumstilsynet som er tilsynsmyndighet på dette lovverket.

Ta kontakt så hjelper vi deg dersom du trenger det til å finne svar på det du lurer på eller er usikker på tolkning av avtalene