Lønns- og arbeidsavtaler #1

Her finner du alle tariffavtaler, særavtaler og lønnsmatriser.

Hovedavtale

Hovedavtalen gjelder for alle medlemsbedrifter av Norges Rederiforbund som har medlemmer hos Industri Energi. Denne forteller om tillitsvalgte, deres ansvar og rettigheter, forhandlingsrett, fredsplikt, samarbeid og mer.

Overenskomster

Nedenfor finner en de sentrale overenskomstene som er gjeldene for alle ansatte:

Overenskomst mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forplenining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Gjeldene for offshoreansatte i MODU, Deep sea management as og PDR, Odjell Drilling Management as.

Nedenfor finner du en tillitsvalgt på Flyteriggavtalen.

Morten Sundsbak

Morten Sundsbak

Hovedtillitsvalgt Brage Crew 6- Styremedlem avd.171,

mos@odfjelldrilling.com

920 57 043

Overenskomst mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund for ansatte innen oljeservice. Gjeldene for offshoreansatte i Odfjell Well Services Norway as.

Nedenfor finner du en tillitsvalgt på Offshoreserviceavtalen.

Jarle Knoph

Jarle Knoph

Nestleder avd. 171, Hovedtillitsvalgt OWS Offshore

jakn@odfjelldrilling.com

415 49 779

Overenkomst mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund for ansatte på land. Gjeldene for alle landansatte i Odfjell Drilling AS, Odfjell Drilling Technology as og Odfjell Well Services Norway as.

Nedefor finner du en tillitsvalgt på Landavtalen.

Bjarne Kleivane

Bjarne Kleivane

Tillitsvalgt OWS Kontor Bergen

bjkl@odfjelldrilling.com

466 37 285