Industri Energi sine nettsider

Om oss

Industri Energi Odfjell er en avdeling i Industri Energi som organiserer ansatte innen alle selskapets områder, -boring på faste og flytende innretninger, -service tjenester offshore/onshore, alle merkantile og tekniske stillinger i avdelingene, -og tekniske ledende stillinger innen engineering.

Industri Energi Odfjell

Epost: IndustriEnergi@odfjelldrilling.com

Post og besøksadresse:

Industri Energi Odfjell, Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad

Vi har 2 tillitsvalgte på heltid, i tillegg til 2 administrasjonssekretær som jobber på klubbkontoret:

Styret består av 12 representanter + 4 vara

Vedtekter

Industri Energi Odfjell Avd. 171 har sine egne vedtekter som velges av- og på årsmøte. Har en forslag til endringer i vedtektene må dette sendes inn som forslag og tas inn til årsmøte. Nedenfor kan en klikke seg inn på klubben vedtekter:

Historie om Industri Energi Odfjell, tidligere «Odfjell Drilling Fagforening».

Klubben ble stiftet i 1987 som «Odfjell Drilling Fagforening». Foreningen var da tilsluttet NOPEF (Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund) som avd. 171.
4.september 2006 ble det på et felles landsmøte for NOPEF og NKIF (Norsk Kjemisk Industriforbund) enstemmighet for en sammenslåing av disse to forbundene, begge den gang var tilsluttet LO.

Sammenslutningen fant sted etter en lang og grundig prosess internt i de to tidligere forbund. Det nye forbundet fikk navnet «INDUSTRI ENERGI». Fagforbundet Industri Energi representerer i dag ca. 60 000 medlemmer og har over 3000 tillitsvalgte i organisasjonen.

Klubben skiftet navn fra «Odfjell Drilling Fagforening» til «Industri Energi Odfjell» på sitt årsmøte våren 2016.

Industri Energi Odfjell er en avdeling i Industri Energi som organiserer ansatte innen alle selskapets områder, – boring på faste og flytende innretninger, – services tjenester offshore/onshore, – alle merkantile og tekniske stillinger i avdelingene, – og teknisk ledende stillinger innen engineering.

Vedrørende foreningens formål, vises det til vedtektenes § 1 som du finner under vedtekter.

Vi oppfordrer våre lesere til å komme med innspill til endringer / tilføyelser på vår nettside, herunder lay-out, menyer, innhold eller andre forhold som ytterligere kan gi forbedringer.