Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgte

Her finner du våre tillitsvalgte

Harald Hereid

Harald Hereid

Eirik Grimstad Øvrelid

Eirik Grimstad Øvrelid

Eva Karin Strøm-Nilsen

Eva Karin Strøm-Nilsen

Ernst Husa

Ernst Husa

Geir Bjarte Mellingen

Geir Bjarte Mellingen

Glen Bjørheim

Glen Bjørheim

Ingar Storleer

Ingar Storleer

Ivar Grønhaug

Ivar Grønhaug

Kenneth Drageide

Kenneth Drageide

Martin Karlsen

Martin Karlsen

Morten Sundsbak

Morten Sundsbak

Roar Fjørtoft

Roar Fjørtoft

Ronny Syslak

Steffen Rønhovde Moi

Steffen Rønhovde Moi

Steinar Ommundsen

Steinar Ommundsen

Tom Rune Spjeld

Tom Rune Spjeld