Industri Energi sine nettsider

Svingskiftkompensasjon

Vi mottar til tider henvendelser og spørsmål rundt svingskiftkompensasjon fra medlemmer. Vi har derfor laget til forklaring med utdrag fra tariffavtalen og en veiledning.

Tekst fra overenskomsten Flyteriggavtalen NR:

3.5.1 Svingskiftkompensasjon
Endret plassering av arbeidsperiode kompenseres for hver endring med et kronebeløp tilsvarende overtidstillegg (65 %). Tillegget betales i de to første arbeidsperiodene etter endringen og for det antallet timer arbeidsperioden har blitt endret. Går den ansatte f.eks fra arbeidsperiode kl. 06.00 – kl. 18.00, til arbeidsperiode kl. 12.00-kl. 24.00, betales med 6 timer overtidstillegg (65 %) for de to første arbeidsperiodene. Går den ansatte f.eks fra arbeidsperiode kl. 06.00 – kl. 18.00, til arbeidsperiode kl. 18.00-kl. 06.00, betales med 12 timer overtidstillegg (65 %) for de to første arbeidsperiodene. Tillegget utbetales uavhengig av lengden på arbeidsperiodene etter endringen. Ved arbeidsperiodeendringen som følge av forlenget tid i etterkant av en ordinær oppholdsperiode hvor den ansatte avslutter den forlengede oppholdsperioden en dag etter endringen av arbeidsperioden (svingskiftet) skal det bare betales kompensasjon for en arbeidsperiode.

Klubbens kommentarer:

– Det presiseres at kompensasjon for svingskift kun kommer til anvendelse når det foreligger en
reell endring.
– Dersom helikopteret ikke blir kansellert, men forskjøvet noen timer samme dag kompenseres
arbeid med endring av arbeidsplan med overtid, samt eventuelt tekniske tillegg.
– Dersom helikopteret kanselleres og blir satt opp neste dag eller senere, kompenseres dette
etter tariffavtalen (se vedlagte eksempler)
– Det kompenseres heller ikke for endring av arbeidsperioden for hele oppholdsperioden når
den ansatte får beskjed om dette før avreise fra heliport» Når en har fått utlevert overlevnings
drakt og har satt seg ned for å se sikkerhets video er det å regne som avgang.
– I praksis betyr det at en må ha fått beskjed om skift endring før en går igjennom
sikkerhetskontrollen og har mottatt overlevnings drakt i Bergen og Stavanger.
– Ved forsinkelse / endring av helikopter avgang og en forlater innsjekken, vil en «nullstille» og
overnevnte tekst vil på nytt bli gjort gjeldende.

Eksempler:

Eksempel 1:
– Helikopteret blir forsinket for eksempel 4 timer til riggen og skiftet som skulle reist hjem,
må fortsette å jobbe. Til dømes 4 timer over normal arbeidstid. Eksempel: nattskiftet går av
kl 07:00 og jobber fra kl 14:00 til kl: 18:00 helikopteret kommer samme dag.
Her blir det overtid og ventetid, men ikke svingskift.

Eksempel 2:
– Det planlagte skiftet 7 dager inne i turen annulleres og den ansatte forsetter på samme skift
for hele 14dagers turen
Den ansatte har da ikke rett på noen kompensasjon for svingskift da det ikke
foreligger noen reell skiftendring.

Eksempel 3:
– Den ansatte skulle ha arbeidet nattskift hele turen, men får beskjed etter ankomst på riggen
at vedkommende i stede skal arbeide dagskift hele turen (eller visa versa).
Den ansatte skal ha kompensasjon for fullt svingskift 2 x 12 timer overtidstillegg