Industri Energi sine nettsider

Streikebrytere på Norsk sokkel!

Det foregår en streik på Ekofisk feltet om noe av det mest grunnleggende, Norsk lønn på Norsk sokkel!
Hva skjer her egentlig og hvor er de andre organisasjonene oppi det hele?
Det er rett å slett en stor skam, det som foregår nå!

Viste du at denne streiken faktisk kan handle om deg og din arbeidsplass? Du tenker kanskje at det ikke kan skje fordi jeg er beskyttet at lover og regler som gjelder i Nordsjøen .

Ja det gjør de forsåvidt for deg ansatt i et norsk selskap, fordi du har tariffavtale osv. Men hvor lenge har du det er jo tusenkroners spørsmålet, om vi tillater at operatører går til utenlandske deler av konsern og lager kontrakter.  Og det er jo nettopp det som har skjedd her. Conoco Phillips har tildelt et selskap med utlandske arbeidstakere oppdrag på Ekofsik feltet, med samme lønn og vilkår som om de var på Engelsk sektor.

Hva om plutselig et operatørselskap bestemte seg for å hente en rigg til en jobb i Norge, bare med mye dårligere arbeidstidordning og lønn. Det ville naturligvis vært utfordrende for seriøse aktører med tariffavtale å konkurere mot det! Om Odfjell skulle tapt en kontrakt til en aktør som drev sosial dumping på Norsk sokkel, så ville det skapt veldig stygge ringvirkninger og er noe vi overhode ikke kan akseptere!

Og det er nettopp derfor Industri Energi tar saken. For vi sier at på norsk sektor gjelder norske regler og tariffavtaler. Man skal ikke kunne unngå dette ved å kjøpe tjenester fra utlandet. Vi kan aldri akseptere sosial dumping på Norsk sokkel!!!

Hvordan går det med de streikende oppi dette?

Vi i har hørt de streikende fortelle om dette ved flere anledninger, og det gir et like sterk inntrykk hver gang. Flere av de ansatte har jobbet i mange år for det Britiske millitæret og har tjenestegjort i mange krigsherjede land i sin karriere der. Men selv det kan ikke måle seg med den psykiske belastningen det har hatt å stå i denne streiken.

Fordi at de ber om noe så grunnleggende som norsk lønn så skal de bli sparket og byttet ut med streikebrytere. Streikebryterene har i løpet av streikens gang fått flere lønnsforhøyelser, blant annet en «norgesbonus», økt grunnlønn og andre bonuser. Alt dette har kommet etter at meklingen ble gjennomført og streiken ble et faktum. Union busting – eller fagforeningsknusing – er metoder som brukes for å undergrave folks mulighet til å organisere seg. Det er et sett med virkemidler for å gjøre folk redde, undergrave de tillitsvalgte og virkningen av en streik.

Uansett så går de streikende inn i julen uten jobb.

Kevin Fossnes (fv), Tor Leversen og Mads Tjøtta fra IE&FLT står på heliporten på Sola og markerer streiken i SLB UK: Foto: Atle Espen Helgesen

Så var det de andre forbundene på sokkelen da – støtter de dette eller?

En skulle jo tro at de ville støtte oss i en slik kamp om norske arbeids og lønnsbetingelser på norsk sektor.

Men så skjer det noe som er veldig spesielt…

For eksempel så organsiserer Safe og DSO sjøfolk i Norge. Det betyr at de organiserer sjøfolk også på dette fartøyet som er rammet av streiken.

Resultatet er at sjøfolk som er medlemmer i andre forbund på norsk sokkel, frakter uorgansierte streikebrytere til Ekofisk for å arbeide! 

Spørsmålet en må stille seg selv er, hva en syns om det? Eller hva syns de andre forbundene selv om dette? For fra den leiren har det vært helt stilt.

I praksis betyr dette at de som kjemper en kamp om å få tariffavtale på norsk sektor opplever at uorgansierte streikebrytere blir fraktet til Ekofisk av organiserte sjøfolk. Forbund som skriker høyt om at de er de beste forbundet for offshore arbeidere.

La den synke inn….