Industri Energi sine nettsider

Overenskomster Sentralt

Her finner en alle overenskomstene som finnes innenfor bedriften.

Flyteriggavtalen

Overenkomst mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forplening på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Gjeldene for offshoreansatte i MODU og PDR.

Nedenfor finner du en tillitsvalgt på Flyteriggavtalen.

Offshoreserviceavtalen

Overenkomst mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund for ansatte innen oljeservice. Gjeldene for offshoreansatte i Odfjell Well Services. Offshoreansatte i Odfjell Well

Nedenfor finner du en tillitsvalgt på Offshoreserviceavtalen.

Landavtalen

Overenskomst mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund for ansatte på land. Gjeldene for alle landansatte på både verksted og kontor i Odfjell Drilling/Well Services.

Nedenfor finner du en tillitsvalgt på Landavtalen.