Industri Energi sine nettsider

Varsel om betinget permitteringsvarsel ifm. eventuell arbeidskonflikt

I dag ble det holdt drøftelsemøte med de tillitsvalgte om nødvendigheten av betinget permitteringsvarsel til offshoreansatte i DSM as og OWSN as, grunnet forestående mekling på Flyteriggavtalen mellom NR og DSO.

Under forhandlingene på Flyteriggavtalen gikk DSO til brudd og skal nå til mekling som har frist 18. juni kl. 24:00. Dersom meklingen ikke ender i enighet så kan det oppstå en arbeidskonflikt, som da vil kunne ramme andre offshoreansatte på enhetene våre både i Deep Sea Manangement as og Odfjell Well Services Norway as som ikke videre kan sysselsettes.

Under drøftelsene ble det enighet om at permitteringer kan iverksettes etter 19. juni kl. 24:00, dersom meklingen mellom NR og DSO ikke fører frem og det blir streik. Partene er videre enige om at betinget varsel kan meddeles på epost i kombinasjon med oppslag på innretningene, samt det i tillegg tilstrebes å varsles på sms.

Noe spesielt frist for varsel gjelder heller ikke ved permittering som skyldes konflikt i annen bedrift eller tariffstridig konflikt i eget bedrift. Dog er bedriften pliktig å gi det varsel som er mulig.

Les forøvrig protokoll fra drøftelser under.