Industri Energi sine nettsider

Greit å vite for medlemmer av Industri Energi Odfjell

Som medlem tenker man gjerne at fagforening kun handler om lønns- og arbeidsvilkår, og av og til får vi kommentarer fra uorganiserte på at de får jo allikevel alle goder en organisert har. Det er en påstand med betydelige modifikasjoner, da vi har veldig mye utenom akkurat det som går på lønn selv om lønn ofte er det mest iøynefallende.

Å være en klubb med nesten 1000 medlemmer, så er det dessverre slik at vi konstant har noen som er i ulike livs faser, enten det er seg selv eller ektefelle/samboer, og en viktig men usynlig jobb for medlemmene er å rådføre og støtte opp medlemmer i en vanskelig situasjon.

Lokalt i Industri Energi klubben i Odfjell har vi en Gruppelivsforsikring, hvor alle som melder seg inn automatisk blir omfattet av denne. Forsikringen gir en utbetaling på 10G, som vil si nesten en million, ved dødsfall for både medlemmet og ektefelle/samboer. En vil se på lønnslippen sin trekk på 160 kroner og det er denne forsikringen dette gjelder. Om man ikke ønsker denne forsikringen må man selv aktivt reservere seg, selv om de aller fleste velger å ha denne som en ekstra trygghet i tillegg til de forsikringer man har i jobben eller andre plasser.

Men hovedgrunnen til denne mailen er en god artikkel som er lagt ut på forbundet sine sider som vi synes det er verdt å merke seg, og ikke minst informere sin familie om, i tilfelle det verst tenkelige skulle skje. Enten vi liker det eller ikke så kan uhell skje alle og da ser vi i noen tilfeller at det sitter igjen pårørende som ikke vet eller er informert om at de har fordeler man kan benytte seg av

Legger derfor ved link til artikkel bare for å gjøre dere bevisst på at man har ganske mye som ikke bare går på lønn: https://www.industrienergi.no/2018/09/25/vaer-en-god-kollega-send-de-etterlatte-til-min-advokat-med-en-gang/

Vi kommer videre derfor til å informere litt om andre tema fremover, om det være seg næringspolitikk, samfunnspolitikk, forvaltning av strøm etc. Vi har faktisk ett mye bredere perspektiv enn det de fleste er klar over.

Men før vi snakker oss helt bort, les og merk dere denne artikkelen, den kan være fin å ha i bakhodet.

Med vennlig hilsen de tillitsvalgte på klubbkontoret