Industri Energi sine nettsider

Ferdig reforhandlet gruppelivsforsikring

Vi kan informere om at klubben er ferdig med å reforhandle gruppelivsforsikring som er gjeldene for våre medlemmer.

Forsikringen ble i år noe utfordrende å reforhandle videre med håp om samme premie på samme vilkår, men dette var noe vi strengt tatt var klar over da vi har hatt noen utbetalinger det siste året – og dette er klart noe som forsikring selskapene legger til grunn ved sine beregninger.

Vi har valgte å tegne videre gruppelivsforsikring med ny leverandør, IF Skadeforsikring. De kunne gi oss det beste tilbudet med 205 kr i måneden pr medlem – da på samme vilkår som vi har per dags dato. Ny premie er gjeldende fra 1.september 2019, slik at første økte trekk kommer på oktober lønn, da også med etter trekk av differanse fra gammel premie for september måned.

Premien per måned går da opp med 45 kr måned, men dette er ikke noe som vi opplever som en særlig dramatisk økning. Vi oppfatter at gruppelivsforsikringen er en ordning som medlemmene setter stor pris på at vi har tegnet kollektivt, og det er fint å vite at alle er godt dekket uavhengig av alder om noe skulle skje.

For de som ikke er kjent med gruppelivsforsikringen vår så gir den økonomisk erstatning på 10 G til etterlatte ved dødsfall. I tillegg er det knyttet ektefelleforsikring til denne dekningen slik at dersom medlemmets ektefelle/samboer faller fra, vil det bli utbetalt 10 G til medlemmet. Disse summene ligger fast og trappes ikke ned ved stigende alder. Opphøralder er pt. 70 år.

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2019 er kr 99 858. Verdien av 10 G blir da 998 580 kr.

En kan klikke seg inn på klubbens nettside å lese mer om gruppelivsforsikringen her: https://odfjell.industrienergi.no/gruppelivsforsikring/