Industri Energi sine nettsider

Årsmøte vel gjennomført!

Klubben avholdt sist uke årsmøte 6.-7.mars på Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli, Bergen. Vi hadde besøk av både forbundslederen og representanter fra ledelsen i selskapet. Deler av konferansen ble avholdt i fellesskap med klubbene i Transocean, Songa Offshore og Ocean Rig, og sammen vedtok vi en faglig politisk uttalelse med krav om langsiktig petroleumspolitikk.

Forbundsleder Frode Alfheim

Besøk av Frode Alfheim, leder i Industri Energi.

Tillitsvalgt konferansens første dag startet opp med besøk og innlegg av forbundsleder, Frode Alfheim. Han gav uttrykk for at han satte stor pris på å bli invitert til årsmøte. Spesielt når så mange tillitsvalgte var samlet. Videre påpekte Frode viktigheten av at flere klubber samarbeider og gjennomfører konferanser i fellesskap. Han fremhevet også viktigheten av at alle  medlemmer tar ansvar og deltar i debatten om framtidens petroleumsnæring med politikere generelt og ungdomspolitikerne spesielt.

Neste foredragsholder var økonomisjef  i forbundet, Anders Gabriel Birkeland. Han gav oss en grundig og god innføring i folketrygden, levealderjustering og  pensjon. Han tok oss også gjennom hovedlinjene i dagens opptjeningssystem, spesielt rettet mot NR området. Dette gjorde han på en slik måte at vi alle opplevde innlegget lærerikt. Anders Gabriel forklarte temaet på en god måte som gjorde pensjonsspørsmålene enklere og forstå. Foredraget ble satt stor pris på av de tillitsvalgte.

Knut Marius Dale, organisasjonssekretær i Spare Bank 1 SR-Bank,  holdt innlegg om LOfavør produktene; både de som er obligatoriske gjennom medlemskapet og valgfrie forsikringer. I tillegg hadde Knut Marius satt seg grundig inn i forskjellene og likhetene mellom Industri Energi og SAFE sine forsikringer. Disse kan du lese mer om i vedleggene.

For de som er interessert så ligger presentasjonene til både Gabriel og Knut Marius tilgjengelig i PowerPoint format nedenfor. 

Årsmøte

Harald Hereid, leder i Industri Energi Odfjell, åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Harald la frem innstilling fra styret med forslag på dirigent, Olav Støylen, tidligere leder for Kjemisk Forbund. Han ble enstemmig valgt. Olav Støylen loset oss med en klar og tydelig stemme gjennom årsmøtet. Dagsorden var blant annet behandling av styrets årsberetning, årsberetning VO-tjenesten, årsregnskap 2018, budsjett 2019, handlingsplan 2018 og ble avsluttet med valg i henhold til vedtektene.

Uttalelse fra årsmøtet

Årsmøtet vedtok også en uttalelse hvor de krever at petroleumspolitikken baseres på kunnskap og teknologi, ikke populistiske vedtak. Vi ser at med dagens samfunnsdebatt må bli mer aktive i å ivareta våre arbeidsplasser opp mot ulike politiske miljø. Klubber i Transocean, Songa Offshore og Ocean Rig ønsket også å bli med og stilte seg bak uttalelsen.

Uttalelsen kan en lese i sin helhet her.

Valg av videre styre

Harald Hereid ble valgt som leder for 2 år. Jarle Knoph ble gjenvalgt som nestleder for 1 år. Ellers ble det valgt inn 3 nye tillitsvalgte i styret; Tom Rune Spjeld, Julia Kelmendi og Frode Rotnes. Vi setter stor pris på å ha fått inn et kvinnelig styremedlem. Julia er både tillitsvalgt og roughneck ombord på DSB. Hun er også med i ungdomsutvalget.

Glen Bjørheim, Alexander Nødland og Kåre Bjørn Våge gikk ut av klubbstyret i år. Vi takker dem for innsatsen og arbeidet de har lagt ned som styremedlemmer. Vi ønsker de lykke til videre, og kanskje vi ser dem igjen i styret ved en senere anledning.

Styre representanter som deltok på årsmøte, fra venstre: Ingar Storleer, Tor-Bjarte Jakobsen, Ivar Grønhaug, Steinar Haug, Robert Hauge Havn, Morten Sundsbak, Harald Hereid, Ernst Husa, Eirik Grimstad Øvrelid, Julia Kelmendi og Jarle Knoph.

Hedring av jubilanter

På årsmøtet hadde vi invitert med oss to jubilanter, som begge har mange år bak seg som styremedlemmer i klubben. Disse to ble hedret som seg hør og bør under årsmøtemiddagen av Are Tomasgaard, LO sekretær. Are overrakte blomster, diplom og nål fra forbundet. Ove Nevland ble hedret for 40 års medlemskap i LO og Industri Energi. Sigve Rege Olsen ble hedret for 25 års medlemskap i LO og Industri Energi.

Fra venstre: Harald Hereid, Ove Nevland, Sigve Rege Olsen og Are Tomasgard