Industri Energi sine nettsider

Årsmøte og tariffkonferanse 2020

Styret i foreningen har innkalt årsmøte og tariffkonferanse som skal avholdes i Stavanger 11. – 13. mars 2020. Oppfordrer medlemmer å sende inn saker/krav som skal behandles på årsmøte/tariffkonferanse.

Årsmøte 2020:

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og skal i henhold til vedtektene § 3 og 4 behandle og gjøre vedtak på; årsberetning, regnskap og budsjett, innkomne saker, vedtektsendringer, handlingsplan og valg.

Medlemmene står fritt til å ta opp saker som de mener foreningens årsmøte bør behandle og gjøre vedtak.

Tariffkonferanse 2020:

Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør der det kan forhandles om alle bestemmelsene i overenskomstene, som forhandles sentralt mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund. Etter de sentrale forhandlingene er overstått så forhandles det videre på våre lokale særavtaler med bedriften.

Medlemmer oppfordres om å komme med forslag som skal behandles på tariffkonferansen og tas med seg videre i årets lønnsforhandlinger. Vi oppfordrer alle til se gjennom overenskomst/særavtale og finne ut hva som kan forbedres. Prat gjerne sammen med kollegaer for å få i gang en god diskusjon. Vi presiserer at det er viktig at en gjerne legger ved en begrunnelse for sitt forslag, det vil være til stor hjelp for tillitsvalgte på tariffkonferanse og videre forhandlinger.

Vi påpeker viktigheten av at medlemmer er med og bidrar. Send inn saker/krav snarest til oss på epost IndustriEnergi@odfjelldrilling.com – senest innen frist 28. februar. Om en ellers har spørsmål rundt noe så ikke nøl med å ta kontakt.

Minner også om at valgkomiteen jobber frem mot årsmøte og valg, mer informasjon: https://odfjell.industrienergi.no/2019/12/10/valg-av-styremedlemmer-pa-klubbens-arsmote-2019-send-inn-forslag-valgkomiteens-arbeid-starter-na-2/ 

Hilsen klubbstyret