Valg av styremedlemmer til klubbens årsmøte 2020 – Send inn forslag, valgkomiteens arbeid starter nå

tirsdag 10. desember 2019

I mars 2020 skal klubben arrangere sitt årsmøte, hvor det er valg på posisjoner i klubbstyret. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre, og i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag fra medlemmene. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet. Frist for innsending av forslag er satt til 21. februar.

Sittende styre per dags dato:

Posisjon Navn Område/Enhet Periode
Leder Harald Hereid OWS/Land 2019-2021
Nestleder Jarle Knoph OWS/Offshore 2019-2020*
Sekretær Eirik Grimstad Øvrelid DSM/DSY 2019-2021
Kasserer Ivar Grønhaug OWS/Verksted 2018-2020
Ungdomstillitsvalgt Robert Hauge Havn OWS/Verksted 2018-2020**
Styremedlem Tor-Bjarte Jakobsen ODM/JS 2019-2021
Styremedlem Tom Rune Spjeld DSM/DSN 2019-2021
Styremedlem Ingar Storleer ODM/Heidrun 2018-2020
Styremedlem Morten Sundsbak ODM/Brage 2018-2020
Styremedlem Julia Kelmendi DSM/DSY 2019-2021
Styremedlem Ernst Husa DSM/DSA 2019-2021
Styremedlem Steinar Haug DSM/DSB 2018-2020
Varastyremedlem Frode Rotnes ODM/Brage 2019-2021
Varastyremedlem Martin Karlsen ODM/JS 2018-2020
Varastyremedlem Cato Olsen DSM/DSS 2019-2021
*Supplerende for 1 år.
**Velges på ungdomskonferanse

 

Posisjoner i klubbstyret på valg årsmøte 2020:

Posisjon Periode
Nestleder (AU) På valg for 2 år
Kasserer (AU) På valg for 2 år
Ungdomstillitsvalgt Velges på ungdomskonferanse
Styremedlem På valg for 2 år
Styremedlem På valg for 2 år
Styremedlem På valg for 2 år
Vara På valg for 2 år

 

Klikk her for innsending av forslag til valgkomiteen

Frist for innsending av forslag er satt til 21. mars.

Med vennlig hilsen Ivar Grønhaug, Ernst Husa, Kåre Bjørn Våge og Hans Arne Ekerhovd (Valgkomiteen)

Valgkomiteen
Del