Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgt Brage, crew 6 ,Varastyremedlem, Rig mechanic