Industri Energi sine nettsider

Vi skal bli bedre på informasjon til medlemmene

Foreningen har fått tilbakemeldinger fra medlemmer med ønske om å få tilsendt mer og oftere informasjon fra oss. I en travel hverdag kan det være en utfordring å kommunisere godt nok med dere medlemmer, og vi er ikke alltid gode nok til det. Dette beklager vi og tar til etterretning. Informasjon til medlemmene skal vi forbedre oss på, så vi vil derfor sende ut regelmessig epost fremover til alle medlemmer med relevant informasjon om hva som rører seg. Sist informasjon ble sendt ut forrige uke torsdag 11.mai – Har en ikke mottatt dette, eller har tilbakemeldinger på hva en ønsker informasjon om – så vennligst kontakt oss på epost: IndustriEnergi@odfjelldrilling.com