Industri Energi sine nettsider

Vi er glad for enighet på Oljeservice og at streiken er over!

Etter 3 uker med streik ble det til slutt enighet mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass på Oljeserviceavtalen. Vi er så klart lettet for at streiken er over og partene ble enige. Det er alltid tøft når det oppstår en streik, og særlig når det går ut over andre parter som havner midt oppi streiken som en uskyldig tredjepart.

Vi har støttet streiken fullt ut og er veldig fornøyd med at streiken til slutt ga resultat, og at vi fikk til noe bedre enn resultatet som SAFE hadde forhandlet frem og som NOG tok utgangspunkt i.

Hvor mye bedre dette resultatet er enn SAFE sitt registrerer vi at blir diskutert opp og ned i mente rundt om, men det er jo helt klart vi fikk til noe bedre enn dem.

Vi synes Ommund Stokka sin beskrivelse oppsummerte det hele godt:

«Safe har i dette tariffoppgjøret ofte forklart at de satte seg i førersetet under forhandlingene. I realiteten har de stjålet «OSA-bilen» vår, for så å kjøre den i grøfta. Vi måtte dra den opp igjen, ta den en tur innom oppretter før vi kjørte den i mål. Selvsagt har bilen merker etter dette.»

Industri Energi gjort en solid jobb med å stå opp for sine 6000 medlemmer på Oljeservice og kjempet for prinsippene.

  • Lønnsmatrisen ble reddet og avstanden til operatør/boring/forpleining øker ikke.
  • Nattillegget følger operatør/boring/forpleining.

Samtidig er det også viktig å nevne at vi fikk vekk denne bestemmelsen som SAFE forhandlet inn i sitt resultat om å drøfte kostnadsdrivende elementer i tariffavtalen med sikte på å øke bedriftenes fleksibilitet, herunder skift- og arbeidstidsordninger. Dette var helt uaktuelt for Industri Energi. Oljeserviceansatte er allerede de mest fleksible oljearbeiderne på norsk sokkel, så å påstå at vår 5-4 rotasjon (med 1/3 dels avspasering) er kostnadsdrivende er bare tull! At SAFE var villig til å åpne denne døren er bare helt ubegripelig for oss.

Les om resultatet på Industri Energi sine sider ved å klikke HER.

Konfliktstøtte:

Som vi tidligere har informert om så vil klubben kompensere alle medlemmer som er blitt permittert som følge av streiken. Dette gjør vi ved å dekke inn de karensdagene NAV ikke utbetaler dagpenger. Derfor er det viktig at alle medlemmer som har vært permittert sender inn skjema om konfliktstøtte til oss på mail: IndustriEnergi@odfjelldrilling.com