Industri Energi sine nettsider

Vervekampanjen fortsetter ut 2021

Vi ønsker å premiere dere som allerede er trofaste medlemmer om dere organiserer enda flere i Industrienergi Odfjell. Slik blir premieringen:

Legger en fjorårets verving til grunn vil verdien av gavekort potten bli ca. kr 40 000,- i halvåret. Det trekkes ut 15 vinnere som deler denne potten på følgende måte:

  1. Premie gir 15 % av potten.
  2. Premie gir 10% av potten
  3. De øvrige 13 får resten av potten på 75% fordelt likt mellom seg.

Vi har en utrolig god medlemsvekst for tiden og nærmer oss nå 1100 yrkesaktive medlemmer i klubben, i fjor fikk vi 209 nye medlemmer og trenden fortsetter i år, men vi ønsker selvsagt organisere flest mulig, dette har alle en egeninteresse av slik at vi står som en stødig motpart i bedriften i mange prosesser.

Som dere sikkert vet kjører forbundet en organisasjonskampanje der nye medlemmer i forbundet får tre måneder gratis medlemskap samt at den som verver ett medlem får doble vervepoeng. Denne kampanjen vil pågå ut 2021.

Men i tillegg har nå styret fattet en beslutning om at alle nye medlemmer inn til vår lokalklubb genererer 2 poeng  for hvert nye medlem som vi samler opp og vil trekke ut 15 vinnere hvert halvår. Hvert poeng er verdt kr.400,- Med andre ord vil man totalt generere ca 400 poeng om man legger til grunn fjoråret.

Vi trekker så ut vinnere for hver halvår. Styret i fagforeningen samt vi som jobber på heltid i fagforeningen kan ikke delta i trekningen, dette er med andre ord forbeholdt vanlige medlemmer som verver.

Siden mange melder seg inn uten å bli direkte vervet er det stor sannsynlighet for at du vil vinne ett gavekort om du verver til klubben, men husk å registrer deg som verver når du melder inn nye medlemmer, det finnes ett eget felt for dette på den digitale innmeldingen.

Gavekort blir sendt ut i Juli 2021 samt i Januar 2022.