Industri Energi sine nettsider

Vervekampanje 2022

Vervekampanjen blir vidreført ut 2022

Klubben vår har per dags dato over 1100 medlemmer og er den klart største foreningen i Odfjell Drilling. Foreningen har dermed suverent mest innflytelse og slagkraft til å få gjennomslag for enkeltpersoner og ved avtaleinngåelser lokalt.
Vi er 4 stk som jobber fulltid for medlemmene vår, dette gjør oss til en ressursterk og velfungerende klubb.

Andre medlemsfordeler er:

  • LO favør, Norges største fordelsprogram
  • Advokatforsikring gjennom Help
  • Gratis pensjonsrådgiving
  • 25% refusjon på av studieavgiften på BI