Industri Energi sine nettsider

Vell gjennomført u33konferanse- og årsmøte for 2017!

Ungdomsutvalget takker så mye for deltakelsen fra alle unge medlemmene som var med å gjennomførte u33konferanse- og årsmøte!

Til sammen 12 deltakere var 23-24. februar med på å arrangere u33konferansen- og årsmøte. Årets deltakere var representert fra både kontor, verksted og boring – så det er vi veldig fornøyd med!

På konferansen hadde vi besøk av klubbleder Tor-Bjarte Jakobsen som fortalte om organisasjonen vår, samt ga en oppdatering på rikets tilstand i selskapet og veien videre. Også 1.nestleder i det sentrale ungdomsutvalget i Industri Energi,  Karl Ruben Gaasø, kom på besøk for å fortelle om organisasjons- og ungdomsarbeidet i Industri Energi.

På årsmøte ble det også valgt ny handlingsplan for 2017, nye vedtekter, samt nytt ungdomsutvalg. Vi ønsker Robert Hauge Havn og Amanda Karina Bakhtiari velkomne som nye representanter i ungdomsutvalget!

Nedenfor finner en vedlagt protokoll fra årsmøte