Industri Energi sine nettsider

Valg av styremedlemmer til klubbens årsmøte 2021 – Send inn forslag, valgkomiteens arbeid starter nå

I mars 2021 skal klubben arrangere sitt årsmøte, hvor det er valg på posisjoner i klubbstyret. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre, og i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag fra medlemmene. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet. Frist for innsending av forslag er 8.mars.Husk at kandidaten må være forespurt og ha sagt ja, før forslag sendes inn.Klikk her for å sende inn forslagBidra til at valgkomiteen får inn mye gode forslag til arbeidet sitt for en best mulig innstilling til årsmøte.

Sittende styre per dags dato og posisjoner i klubbstyret på valg årsmøte 2021:

Frist for innsending av forslag er satt til 8. mars.

Med vennlig hilsen oss i valgkomiteen Ivar Grønhaug, Ernst Husa, Frederik Glenjen og Frode Rotnes