Industri Energi sine nettsider

Valg av styremedlemmer til Industri Energi Odfjell – Frist for innsending av forslag satt til 1. mars!

Har du lyst til å stille til valg eller kjenner noen som burde gjøre det? Valgkomiteens arbeid starter nå!

På årsmøte i 21. – 23. mars 2018 er det valg på posisjoner i klubbstyret, og i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet på hvem de mener vil gjøre en bra jobb videre.

Styreverv som skal velges på årsmøte 2018:

Nestleder2 år
Kasserer2 år
Ungdomsleder2 år
Styremedlem2 år
Styremedlem2 år
Styremedlem2 år
Varastyremedlem2 år

 

Klikk her for innsending av forslag til valgkomiteen

Frist for innsending av forslag er satt til 1. mars.

NB: Om en lurer på hvem som sitter i valgkomiteen så finner en det på oversikt over tillitsvalgte.

Styret fram til årsmøte 2018
VervNavnOmrådePeriode
LederTor- Bjarte JakobsenODM2017-19
NestlederMorten SundsbakODM/Grane2016-18
SekretærJarle KnophOWS/TRS2017-19
KassererVeronica NistadOD/ Kontor2016-18
StyremedlemCato OlsenODM/DSS2017-19
StyremedlemAlexander NødlandOWS/ Kontor2017-19
StyremedlemErnst HusaDSM/DSA2017-19
StyremedlemSigve Rege OlsenDSM/DSA2016-18
UngdomslederBjarne KleivaneOWS/Kontor2016-18
StyremedlemIngar StorleerODM/Heidrun2016-18
StyremedlemKåre Bjørn VågeODM/Brage2016-18
StyremedlemN/A
Varastyremedlem Steinar HaugDSM/DSB2017-19
Varastyremedlem Glen BjørheimDSM/DSA2017-19
Varastyremedlem Ivar GrønhaugOWSN/Verksted2016-18

 

Ref klubbens vedtekter:

Styret i avdelingen kan være opp til 12 styremedlemmer. Jmf 3.7 i hovedavtalen.

Dette skal gjenspeile aktiviteten i selskapet, aktiviteten og størrelsen overenskomstene.

Leder for Ungdomsutvalget skal ha en plass i styret når ungdomsutvalget fungerer etter målsetning.

Årsmøtet velger styremedlemmene og størrelsen på styret etter innstilling.

Av disse styremedlemmer, skal årsmøtet velge etter innstilling:

– Leder

– Nestleder

– Sekretær

– Kasserer

Disse 4 stillinger er styrets arbeidsutvalg.

AU bør gjenspeile alle overenskomstene avd 171 representerer

Årsmøtet velger også 3 vararepresentanter,

Henholdsvis en for hver overenskomst.