Industri Energi sine nettsider

Valg av styremedlemmer på klubbens årsmøte 2019 – Send inn forslag, valgkomiteens arbeid starter nå

I mars 2019 skal klubben arrangere sitt årsmøte, hvor det er valg på posisjoner i klubbstyret. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre, i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag fra medlemmene. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet. Frist for innsending av forslag er satt til 1. mars.

Endringer i styret:

14. juni trådte Tor-Bjarte Jakobsen ut av vervet som leder. Nestleder, Harald Hereid, rykket da opp som leder. Jarle Knoph ble valgt som videre nestleder frem til neste årsmøte. Eirik Grimstad Øvrelid ble supplert inn som sekretær, Tor-Bjarte Jakobsen ble supplert inn som varastyremedlem. Ungdomsleder blir valgt på ungdomskonferansen, Robert Hauge Havn ble valgt som ny leder 16. september. 

Klikk her for innsending av forslag til valgkomiteen

Frist for innsending av forslag er satt til 1. mars.

NB: Om en lurer på hvem som sitter i valgkomiteen så finner en det på oversikt over tillitsvalgte.

Med vennlig hilsen Ivar Grønhaug, Ernst Husa, Kåre Bjørn Våge og Hans Arne Ekerhovd (Valgkomiteen)