Industri Energi sine nettsider

Valg av ansatte representanter til nytt konsernstyre i Odfjell Drilling

Det skal nå foretas nytt valg av ansattes representanter til styrene i alle de juridiske ansettelseselskapene i Norge i tråd med aksjeloven/representasjonsforskriften.

Klubbstyret oppfordrer medlemmer til å benytte seg av stemmeretten og støtte opp om klubbstyret i Industri Energi Odfjell sitt forslag til kandidater:

– Harald Hereid, nestleder i klubbstyret
– Jarle Knoph, sekretær i klubbstyret
– Frederik Glenjen, KHVO
– Veronica Stormark Nistad, tidligere styremedlem

Klubben jobber alltid opp mot det formålet med å bidra aktiv i styrer, utvalg og råd rundt om i hele organisasjonen innen Odfjell Drilling konsernet. Nettopp derfor er det viktig for oss som den største klubben å være godt representert i konsern styret, hvor vi kan være med på å påvirke selskapet i til de ansattes fordel. Vi har en god og lang tradisjon med dette å være godt representert, og det er avgjørende at vi fortsatt kan stille sterkt på denne arenaen.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å stille dere bak klubbstyret i Industri Energi Odfjell sitt forslag til kandidater:

  • Harald Hereid, nestleder i klubbstyret
  • Jarle Knoph, sekretær i klubbstyret
  • Frederik Glenjen, KHVO
  • Veronica Stormark Nistad, tidligere styremedlem.

Ifølge selskapets informasjon på Pulse så har valgstyret besluttet at valget skal gjennom-føres elektronisk ved hjelp av verktøyet Questback. Stemmelink og annen nødvendig informasjon vil bli sendt til ansattes e-mailadresse (xxxx@odfjelldrilling.com)
i uke 23/2018.

Godt valg alle sammen!