Industri Energi sine nettsider

U33 Konferansen arrangert i Bergen 15.-16. september – nyvalgt leder av ungdomsutvalget!

Ungdomsutvalget arrangerte en vellykket u33konferanse i Bergen, med to innholdsrike dager hvor 10 delegater fra forskjellige områder i selskapet deltok.

Lørdag dag 1, konferanse dag i Odfjell sine lokaler på Kokstad.

Vi fikk besøk av klubbleder Harald Hereid som ga oss en presentasjon av klubben generelt, og fortalte litt om hva som rørte seg rundt om i selskapet. Harald sier at ungdomsutarbeidet som gjøres i klubben verdsettes og er viktig, han syntes det var veldig kjekt at unge medlemmer engasjerer seg.

Videre fikk vi besøk av Richard Storevik fra Fellesforbundet. Med lang erfaring som tillitsvalgt og tidligere ungdomsleder, så delte han av sine erfaringer. Det var både kjekt og interessant å høre hva de driver på med i Fellesforbundet. En kunne merke at han virkelig brenner for fagbevegelsen og viktigheten av at folk organiserer seg,så det var inspirerende å høre på.

Til slutt hadde vi en introduksjon av ungdomsarbeidet i klubben, og hvordan vi er organisert. Gikk også gjennom nettsiden, medlemsfordeler og forsikringer slik alle fikk gjort seg kjent med det.

Fredag kveld hadde ble det arrangert pizzakveld med laser-krig i Bergen sentrum.

Søndag dag 2, årsmøte – valg av videre ungdomsutvalget og handlingsplan.

Det var bygget opp til et spennende valg i år, i og med at plassen som leder i ungdomsutvalget var på valg i år. Og Bjarne Kleivane stilte ikke til gjenvalg som leder, så da ble det valgt ny leder. Nytt ungdomsutvalg etter valget:

  • Leder: Robert Hauge Havn, OWS Verksted Tananger (valgt for 2 år)
  • Nestleder: Ivar Grønhaug, OWS Verksted Mongstad (ikke på valg)
  • Sekretær: Julia Amanda Kelmendi, Deepsea Bergen (valgt for 1 år)
  • Medlem: Håkon Alvær Hereid, OWS Offshore TRS (valgt for 1 år)
  • 1.vara: Amanda Karina Bakhtiari, Johan Sverdrup, (valgt for 1 år)
  • 2.vara Jenny Marie Nesse, Deepsea Bergen (valgt for 1 år)

Det ble vedtatt at handlingsplan for 2017 skulle videreføres for året 2018.

Ivrige deltakere som skal i laser-krig som sosialt arrangement på kvelden.