Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgte på plass ombord på Deepsea Nordkapp

Terje Longva og Thomas Netteland er tillitsvalgt representanter for klubben ombord på Deepsea Nordkapp.

Tillitsvalgt DSN, Terje Longva

Terje ble ansatt i Odfjell Drilling i Kompetansepoolen februar 2014, og har jobbet fast ombord på Island Innovator og Deepsea Stavanger som Elektroniker. Han reiste ned til Korea i midten av mai 2018 for å jobbe på vår nye enhet Deepsea Nordkapp.

Thomas har tidligere jobbet ombord på Deepsea Aberdeen på UK-sektor.

For klubben er det viktig og opprette et godt fungerende tillitsmannapparat på enheten slik at vi kan ha god kommunikasjon med våre medlemmers ombord og gjøre en så god jobb som mulig med å ivareta deres interesser på best mulig måte.

Deepsea Nordkapp på verftet i Korea