Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgt og ungdomskonferanse

13-15 september gjennomførte avd 0171 Industri Energi Odfjell konferanse på Kielfergen. Det var hele 50 stk som reiste, hvorav over halvparten var påmeldt ungdomskonferansen vår. Det er svært gledelig med så stort engasjement i klubben.

Konferansen startet på Gardemoen, hvor LO-sekretær Are Tomasgard var innom og holdt et veldig engasjerende og informativt innlegg om strøm og utlandskabler. Are er «vår» mann i Energikommisjonen til regjeringen og har sittet i LOs ledelse siden 2013 . Han tegnet et realistisk bilde av energi situasjonen. Innlegget var veldig oppklarende for deltakerene. Vi er veldig fornøyde med at vi fikk Are med på denne konferansen.

Deretter gikk turen til Kielfergen. Eirik og Harald ønsket velkommen før Bjørn Erik Poppe Thorsen, tok over.

Bjørn Erik «Poppe» er ansatt som OSA inspektør i Industri Energi og jobber til daglig med å «jakte» på sosial dumping samt å drive kursing for medlemmer i forbundet.

Deltagerne ble kurset i lovverk, hovedavtaler og tariffavtaler.  Poppe informerte også  om sitt arbeidsområdet, som OSA inspektør. At sosialdumping faktisk fortsatt er et tema på Norsk sokkel kom litt som en overaskelse på noen. Veldig interesant å høre på var det vertfall. Han ba oss melde inn om vi oppdaget dette ombord på riggene.

Bjørn Erik kurser oss i avtaler

Julia Kelmendi holdt et godt innlegg om hvorfor man trenger ungdomstillitsvalgte

På dag 2 delte vi oss opp. De tillitsvalgte var i et konferanserom hvor Harald hadde en gjennomgang av lokale saker, blant annet tvister og protokoller inngått den siste tiden.

De unge medlemmene var på U35 konferansen. Her hadde ungdomsleder Julia Kelmendi og nestleder Eirik innlegg om hvorfor vi trenger ungdomsutvalget og hvilket arbeid de har gjort tidligere og hva de har vært oppattt av. Et godt eksempel er at lærlingene får med seg ansienniteten sin etter endt læretid, et krav som kommer fra vårt ungdomsutvalg.

Arnfinn Hansen nestleder i ungdomsutvalget sentralt i Industri Energi. Han jobber som ungdomstillitsvalgt på fulltid og fortalte en del om hva den rollen innebærer. Han kunne også fortelle at den sentrale U35 konferansen går av stabelen på sola 21-23 oktober. Dette er åpent for påmelding for alle unge medlemmer i Industri Energi. Les mer om den sentrale konferansen her

Så hadde vi valg på nytt styre i Ungdomsutvalget og vi fikk valgt et nytt styre som vi er stolte av å kunne presentere

Det nye styret i ungdomsutvalget

  • Leder: Steffen Rønhovde Moi
  • Nestleder: Marius Knutsen Heggestad
  • Sekretær: Veronica Henrichsen
  • Medlem Alex Berzenji
  • Vara: Sander Leine Olsen
  • 2. Vara: Julia Kelmendi

Mer presentasjon av styret finner du her

God feststemt gjeng 🙂

10:00 torsdagen var vi i land igjen i Oslo. En godt sliten gjeng som reiste hjem, spørs om det var festingen på kvelden eller alt det faglige folk var mest slitne av. Tilbakemeldingene var vertfall at dette har vært en vellykket tur. Det er veldig gledelig når epedemien er over at vi kan begynne med denne typen konferanser igjen, så vi gleder oss allerede til å arrangere en ny neste år 🙂

Innseilingen til Oslo i strålende sol