Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgt konferansen 2023

Årets tillitsvalgtkonferanse er gjennomført. På forhånd innformerte vi om at årets konferanse ville bli av den den spesielle sorten. Vi kan melde om at det ble den til de grader.

Tidligere i år bestemte vi oss for å holde en større konferanse sammen med flere klubber. Vi som er tillitsvalgte på fulltid går med jevne mellomrom på konferanser hvor vi får faglig påfyll fra dyktige foredragsholdere. Ofte tenker vi at både tillitsvalgte og medlemmer skulle medlemmene skulle fått med seg samme informasjon som oss.
Hovedmålsetningen til arrangementkomiteen var å fylle “ryggsekken” til de tillitsvalgte med faglig påfyll som de skal bruke ute i feltet når de skal representere Industri Energi, Vi håper vi lyktes med dette. Tilbakemeldingene tyder på dette.

Les mer på forbundets hjemmeside: https://industrienergi.no/nyhet/150-tillitsvalgte-i-seks-klubber-i-oljebransjen-holdt-konferanse-sammen-for-forste-gang/

Spørsmålsrunde med Statssekretær Astrid Bermål, Forbundsleder Frode Alfheim og konferansier og debattleder Asle Reime

Forbundsleder Frode Alfheim var først ut av foredragsholderne. Han fortalte om sammenslåingsprosessen med Forbundet Ledelse og Teknikk (FLT) som organiserer ledere i LO og fremtidsutsiktene på Norsk sokkel. Ekstraorninært landsmøte om sammenslåing blir 15 november.

Statssekretær Astrid Bergmål fra Energidepartementet(tidligere Olje og Energidepartementet) holdt et foredrag om energidepartementet, fremtidsutsikter på Norsk sokkel. Hun kunne forsikre salen om at det ville være olje og gass produksjon i mange år fremover.

Etterpå hadde vi en liten debatt/spørsmålsrunde hvor både Astrid og Frode kunne svare på spørsmål fra salen.

Krtistin Kragseth fra Petoro

Hvem er egentlig Petoro var det mange som lurte på. Dette kunne Kristin Kragseth gi et veldig godt svar på. Petoro er et norsk statlig aksjeselskap som ble stiftet 9. mai 2001for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens økonomiske i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.  Disse rettighetene utgjør en tredjedel av Norges ​olje- og gassreserver. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskapning fra statens direkte eierandeler.  Kristin Kragseth har lang erfaring fra bransjen og har blant annet vært CEO for Vår Energi før hun tok sjefsrollen i Petoro. Hun holdt et veldig godt innlegg og kunne fortelle at Petoro er største lisenseier på sokkelen. Selskapet bidro i fjor med hele 520 milliarder kroner til statskassen!

Jørgen Dyrhaug i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM

Når det stod at det skulle være et innlegg om Cyber sikkerhet/ digitalisering så var det mange som tenkte at dette var kjedelige greier. Men de kunne faktisk ikke tatt mer feil, for dette var jammen et engasjerende innlegg. Vi tror mange i salen fikk “bakoversveis ” over det de fikk høre der. Vi vil gå så langt i å påstå at dette er et foredrag alle burde fått med seg, fordi det treffer absolutt alle som bruker en datamaskin/ laptop eller mobil telefon. Tror de fleste kommer til å tenke seg om to ganger før de kobler på et offentlig Wifi nett etter å ha hørt på Jørgen Dyrhaug.

Snorre Skjevrak

Snorre Skjevrak jobber som spesialrådgiver i Industri Energi og holdt et veldig informativt innlegg om energi.Han imponerte med sin usedvanlig gode evne til og svare på alle slags spørsmål knyttet til ikke bare Norges, men også EU sitt energi behov.

Thomas Seltzer forteller her om stormingen av kongressen

Gjennom seriene sine på NRK om USA, samt boken Amerikansk Armageddon så har Thomas Seltzer vist at han har en stor kunnskap om det store landet i vest. I USA som en gang var landet hvor fagbegelsen oppstod og 1/3 av innbyggerne var fagorganiserte, er det bare knappe 10 prosent som fortsatt er fagorganisert i dag. Dette har blant annen ført til økte forskjeller i samfunnet. Han gav en utrolig interessant gjennomgang av hvordan den en gang så store middelklassen, gradvis har krympet til den lille prosentandelen vi har i dag. Sett i det perpektivet viser det oss hvor viktig det er og opprettholde høy organisasjonsgrad og helst øke den.

LO sekretær Are Tomasgard

Dag 2 startet med innlegg fra Are Tomasgard ( ledelsen i LO). Han gav et godt innblikk av historien til LO. Han snakket og om forskjellene mellom LO og andre forbund som YS som er SAFE sin hovedsammenslutning, samt LO sin standpunkt i Olje og gass politkken. I spørsmålene fra salen var det helt tydelig det var det var pengestøtten til politiske partier som engasjerte. Industri Energi er tydelige på at de ikke støtter noen politiske partier mens innad LO hvor Industri Energi ikke har flertall har vedtatt pengestøtte.

Henrik Fjeldsbø

Henrik Fjeldsbø jobber i Industri Energi sitt helikopterutvalg. Han hadde et godt innlegg om helikoptersikkerhet på Norsk sokkel. Industri Energi har stor kompetanse på helikoptersikkerhet og samarbeider tett med Norske myndigheter på dette tema. Han forklarte og om situasjonen med manglende reservedeler som kommer til å prege trafikken i tiden fremover. Vi kan aldri gå med på at vedlikeholdet blir dårligere, derfor kan man risikere littr edusert trafikkflyt i tiden fremover. Les mer om det på forbundet sine sider.

Ommund Stokka, 2. nestleder i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy

Hvilket forbund er vi hvis vi godtar at selskaper opererer på norsk sokkel uten norsk lønn? Hvilket forbund er vi hvis vi godtar brudd på oljeserviceavtalen, spurte Ommund retorisk fra scenen.
Han holdt en flammende innlegg om streiken som pågår i SLB _UK. Offshore arbeidere som jobber på Ekofisk feltet som streiker for noe så grunnleggende som Norsk lønn! Dette er uten tvil et av de temaene som har engasjert mye i løpet av konferansen og flere av de som holdt foredrag har vært innom denne streiken. Ommund fortalte og hvor utrolig stolt han var over solidariteteten de streikende var møtt med.

Vi håper alle som var med hadde en god opplevelse. Vi selv er vertfall veldig fornøyd med konferansen. Med å gjøre den så stor så dette så er det og lettere å lande gode innledere. Tusen takk til alle som deltok!!!

Thomas Seltzer med legendariske Jimmy Hoffa i bakgrunnen
Sander(t.v) og Marius (t.h) fra ungdomsutvalget vårt, var starstrucked av Busserulls. Gunnar Andersen fra Busserulls hadde underholdning på kvelden.
Stor forsamling. Tillitsvalgte fra Odfjell, Archer, KCA, Seadrill, ESS, RTC og AKOFS
banna dreven
God gjeng tillitsvalgte
God gang med Busserulls