Industri Energi sine nettsider

STYRKE 2019

Tillitsvalgte har deltatt på Styrke konferansen i regi av Industri Energi som gikk av stabelen i perioden 3. – 6. desember. Det var 400 tillitsvalgte samlet i Stavanger for å diskutere ulike tema. Programmet var innholdsrikt og godt sammensatt. Vi som deltok kunne velge mellom ulike sesjoner med tema som var av særlig interesse for oss.

Det ble også delt ut organisasjonspris hvor klubbleder Harald Hereid var en av prisvinnerne.

Industri Energis dykkertillitsvalgte og –verneombud var blant vinnerne av organisasjonsprisen 2019 på Styrke-konferansen. De tillitsvalgte Kristian A. Enoksen i KCA Deutag Modu-klubben og Harald A. Hereid i Odfjell Drilling ble også kåret til prisvinnere. Harald donerte pengene han fikk sammen med prisen, til innaskjærs dykkerne, som han mente trengte pengene mer enn ham.

Blant temaene vi kunne velge blant var: Klubben i arbeid, Lønnsforhandlinger lokalt og sentralt, Tariffavtalens fremtid og betydning, Finnes Industri Energi i fremtidens industri-Norge? Industri Energi i samfunnsdebatten, Kan kampanjeorganisering gjøre oss større og sterkere? Politisk påvirkning, Solidaritet og internasjonalt arbeid, faglige rettigheten under angrep, samarbeid på tvers av landegrensene mm.

Tilstede første dag for å holde innledning var forbundets leder Frode Alvheim, LO leder Hans Christian Gabrielsen og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO lederen la vekt på at vi i fremtiden vil trenge, aktiv industri politikk, konkurranseriktige vilkår, industri utvikling, norsk industri må få oppdrag, kraftfull politikk med hensyn til rammebetingelser (eks CO₂ kompensasjonen), arbeidsgiverne må være med, og sist men ikke minst, arbeiderne må ha seriøse forhold.

Visjonene våre må være: snakke mer om det vi kan gjøre mer av, som feks: karbonfangst og lagring, lagring av CO₂ -Vi kan gå foran med ny klima teknologi. Slik kan vi skape nye arbeidsplasser og trygge andre arbeidsplasser. Våre medlemmer gjør dette hver dag. Dette er ikke noe nytt.

Gabrielsen spurte om vi husket statsministerens nyttårstale i 2007, hvor Jens Stoltenberg snakket om Månelandingen på Mongstad. Han ble litt latterliggjort for dette. Men, Gabrielsen ville minne oss på at det ikke var Apollo 1 som landet på månene, det var Apollo 11 som gjorde det.

Det grønne skiftet i industrien foregår nå, hver eneste dag– ikke i fremtiden. Ingen nikkelverk i verden har lavere karbonfot avtrykk og høyere renhetsgrad enn verket Glencore i Kristiansand. Alt fra medisinsk utstyr til PC, telefoner og bestikk er avhengig av nikkel av beste kvalitet, fortalte administrerende direktør Nils Gunnar Gjelsten i Glencore nikkelverk.

CCS-Karbonfangst og lagring. Dette kan virkelig bli den store redningen for kloden.. Sannheten er imidlertid at det vil være et mirakel for jorda vår, mennesker, dyr og planter hvis vi lykkes med karbonfangst og lagring.

Steinar Eikaas, ekspert på CCS i Equinor er ikke i tvil om at man vil lykkes med karbonfangst- og lagring i Norge. Nå gjelder det å få staten med på en investeringsbeslutning, slik at Northern Lights prosjektet kan se dagens lys i Nord-Norge. Men olje-og gassutvinning med lavest mulig utslipp, vil også være en viktig del av fremtiden.

Vi har allerede god erfaring etter å ha kjørt prosjekter på Sleipner (23 år) og Snøhvit-feltet (10 år). Det som vil være revolusjonerende, er at vi får et deponi som kan lagre store mengder CO2 på norsk sokkel. Det betyr i praksis at vi med for eksempel skip kan hente CO2 fra industribedrifter i hele Europa og lagre det for godt på norsk sokkel. Vi har allerede 25 selskaper globalt som er interessert. Dette kan bli mange gode kunder etter hvert. Det kan bli verdens første CO2-lagring på tvers av landegrenser. Med en investeringsbeslutning neste år kan anlegget stå ferdig i 2023, Men, det koster, og da må vi ha myndighetene med på laget, sier han.

Equinor har også spennende prosjekter innen hydrogen, som kan etterfølge naturgass.

-Dette kan for eksempel kjøres inn i rørsystemet i Storbritannia, hvor husholdningene i dag i stor grad bruker naturgass. Det må testes skikkelig først, og ikke minst må hydrogen være like sikkert og stabilt som naturgass, sier han.

Å være fagorganisert lønner seg, ikke bare for oss fagorganiserte men også for våre eiere!

Forskning viser at:

 •  Produktiviteten øker med 1,7 – 1,8 prosent dersom organisasjonsgraden stiger med 1 prosentpoeng.
 • Skattefradrag for fagforeningskontingenten i perioden 2001- 2012 førte til at organisasjonsgraden ble 3 prosentpoeng høyere.
 • Uten denne økningen ville produktiviteten vært 6 prosent lavere.

FNs 17 bærekraftsmål:

 1. Utrydde fattigdom
 2. Utrydde sult
 3. God helse
 4. God utdanning
 5. Likestilling mellom kjønnene
 6. Rent vann og gode sanitær forhold
 7. Ren energi for alle
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. Innovasjon og infrastruktur
 10. Mindre ulikhet
 11. Bærekraftige byer og samfunn
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. Stoppe klimaendringene
 14. Liv under vann
 15. Liv på land
 16. Fred og rettferdighet
 17. Samarbeid for å nå målene

Dette er mål politikere, næringslivet og ansatte jobber mot hver eneste dag. Vår bransje er de beste i klassen, på teknologi utvikling.

Som dere kan se av ovennevnte som bare var «litt» av temaene som ble diskutert på konferansen, var den svært lærerik og vi fikk masse faglig påfyll.  I tillegg fikk vi mulighet til å danne nye nettverk med tanke på utfordringene vi står ovenfor både nå, og i fremtiden. Fra Industri Energi Odfjell deltok 6 personer.