Industri Energi sine nettsider

Styremøte

Torsdag 16.06 hadde styret i klubben sitt første møte siden valget på årsmøtet.


Kan melde om god stemning og mye engasjement.