Industri Energi sine nettsider

Streik-Info om konfliktstøtte

Denne info gjelder ansatte på faste og flytende plattformer omfattet av den såkalte flyteriggavtalen

Som alle har fått med seg er SAFE i streik og våres medlemmer har i den forbindelse fått permitteringsvarsel der man kan bli permittert om ikke bedriften klarer sysselsette våres medlemmer på en rasjonell måte lenger.

Om dere blir permittert vil man få permitteringsbrev fra bedriften med info om siste lønningsdag, dette vil variere ut fra lengden på siste oppholdsperiode og man må deretter melde seg på NAV for å søke dagpenger, her kan man godt oppleve å få avslag på dagpenger, men dette blir avgjort av NAV.

For dere som da får avslag så vil forbundet sentralt gi en konfliktstøtte på 115,- pr time som er skattefri til den enkelte.

Timelister skal være sendt ut til alle flyteriggene som pr i dag er planlagt tatt ut i streik og så vil vi sende ut direkte mail til medlemmer på øvrige installasjoner når og hvis opptrapping blir varslet.

I tillegg vil vi som lokal klubb yte støtte utover det man får sentralt som Industrienergi medlem, altså utover disse 115,- pr time, men størrelsen på denne støtte avhenger av hvor lenge og hvor mange som blir rammet av streiken, så det vil ikke være mulig for oss å love full lønnskompensasjon før vi vi vet omfanget og lengden av konflikten.

Mvh

Harald Hereid

Klubbleder Industrienergi Odfjell