Industri Energi sine nettsider

STØTTE TIL DE STREIKENDE

Industri Energi er i streik i oljeserviceselskapet SLB UK som har kontrakt for å utføre
brønnstimulering på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen. Les støtteerklæring til de streikende fra styret i Industri Energi Odfjell.

På vegne av Industri Energi Odfjell klubben vil vi på denne måten gi uttrykk for vår støtte til de streikende arbeiderne i Schlumberger UK om bord på «Captain Island». 
Vi kan ikke og skal ikke akseptere sosial dumping på norsk sokkel. 

 Sosial dumping sammen med svært lange arbeidsdager er en stor sikkerhetsrisiko. 

Dette er en viktig og prinsipiell streik som vi støtter fullt ut. 

Vi står sammen med de ansatte i Schlumberger UK ombord på «Island Captain» og krever trygghet på deres arbeidsplass samt lønns- og arbeidsforhold i tråd med Industri Energi sine tariffavtaler. 

Sammen er vi sterke! Stå På! 

 Med solidarisk hilsen   

for styret Harald Hereid   
Leder   
Industri Energi Odfjell Avd.171   
M: +47 958 78040   
hher@odfjelldrilling.com