Industri Energi sine nettsider

Riggbesøk Deepsea Stavanger

Torsdag 24.november hadde klubben seg et etterlengtet besøk ombord på Deepsea Stavanger som ligger på CCB Ågotnes. Vi kan melde om god stemning ombord blant de ansatte. De ser frem til at riggen skal ut på jobb for Wintershall på Maria-feltet i starten av 2017!

Tor-Bjarte Jakobsen (Leder), Veronica Nistad (Fulltidstillitsvalgt) og Cato Olsen (Hovedtillitsvalgt på Deepsea Stavanger)

Flott mottakelse ombord på Deepsea Stavanger.

Det var veldig hyggelig for klubben å få komme på et besøk på riggen og hilse på alle ombord. Det ble dratt igang mange gode diskusjoner fra både tillitsvalgte, mannskap og ledelse, samtidig som vi fra klubben sin side også fikk satt ord på noen av vår saker og bekymringer.

Det er et enorm press på Odfjell Drilling som boreentreprenør med å levere gode resultater i et veldig tøft marked om dagen, og da spesielt med tanke på kostnader og effektivitet. Det er derfor svært viktig for Industri Energi Odfjell at bedriften har høyt fokus på HMS i alt vi gjør, og at HMS ikke skal gå på bekostning av verken kutt i kostnader eller fokus på effektivitet. Det er viktig at både bedriften og ansatte tar med seg erfaringer og lærdom som vi har fra andre rigger i operasjon når vi nå skal starte opp Deepsea Stavanger på norsk sokkel.

Vi takker igjen for besøket og kjempe bra mottakelse ombord. Vi satser på å komme tilbake igjen før riggen letter anker og skal ut på jobb på Maria-feltet. Tilbakemeldingene fra medlemmer og ansatte ombord var at de også satt pris på besøk, så det er veldig hyggelig! En ekstra takk til hovedtillitsvalgt Cato Olsen, som allerede har satt i gang et godt tillitvalgtarbeid ombord på Deepsea Stavanger.

Info om Deepsea Stavanger og sitt landligge.

  • Ligger i varmt opplagt på CCB Base Ågotnes med bemanning på 48 ansatte.
  • Oppgraderes med blant annet ekstra topdrive og gjøres klar for oppstart på Maria-feltet for Wintershall April 2017.
  • Har tidligere vært på oppdrag for BP i Angola og for JX Nippon i UK vest for Shetland.
Deepsea Stavanger på CCB Ågtones
Deepsea Stavanger by night