Industri Energi sine nettsider

Nytt styre i klubben valgt på årsmøtet

Tillitsvalgte var samlet  til årsmøte og tariffkonferanse på Thon Hotel Bergen Airport 30-31 mars.

Fra venstre: Leif Sande(tidligere leder i Industri Energi), Steinar Ommundsen, Ingar Storeleer, Harald Hereid, Roar Fjørtoft, Tom Rune Spjeld, Eirik Grimstad Øvrelid, Geir Mellingen, Eva Strøm Nilsen, Morten Sundsbakk, Ivar Grønhaug, Ernst Husa og Egill Jahnsen.

Årsmøte ble ledet med stødig hånd av tidligere forbundsleder Leif Sande. Møte gikk fint uten de store kontroverser. Vi er så heldige at mange ville være med i styret. Det ble benkeforslag og skriftlig avstemning under valget. Mye engasjement, noe som vi mener er veldig bra.

Vi kan skilte med et bred sammensatt styret denne gangen. Da vi både har fått inn ansatte fra de fleste avdelinger i selskapet og økt kvinneandelen, som er bra. Vi har også fått inn individuelt avlønnede og ikke minst sertifikatpliktene stillinger, som nå er representert i styret. Dette har vi savnet og vi er godt fornøyd med å få dette på plass.  Noen er valgt for 2 år og andre for 1 år, som seg hør og bør.

Etter årsmøtet kom Helge Maubach innom og hadde en presentasjon om HR avdelingen i Odfjell Drilling/Technology, før Kurt Werner Holsæter kom å fortalte om splitten av Odfjell Drilling og planen videre for Odfjell Technology.

Til årsmøtemiddagen kom Simen Lieungh innom og holdt et innlegg om veien videre for selskapet.

Dagen etter årsmøtet hadde vi tariffkonferanse. Da innledet Bengt Olsen om Odfjell Drillings historie noe som var veldig kjekt å høre om. Bengt har jobbet i Odfjell Drilling i mer en 40 år, mesteparten av tiden som HR leder. Han fortalte om både opp og nedturer, noe som mange av oss også har kjent på «kroppen». Etter innledningen fra Bengt gikk Harald gjennom tariffkravene som var kommet inn i forbindelse med lønnsoppgjøret. Vi delte forsamlingen deretter opp i grupper som kunne jobbe med krav opp mot de spesifikke tariffavtalene, de skulle deretter fremheve og prioritere de viktigste kravene i plenum.

Gruppene var enstemmig i kravet om at vi måtte kreve en høy prosent økning og at denne måtte komme på matrisen, som de tillitsvalgte mente var det viktigste. Heve grunnlønn som er det vi lever av sa de. Da vil forhandlingsutvalget ta med seg kravene inn til forbundet og kjempe for dem der, sammen med andre foreninger som også har mange krav med seg. Industri Energi Odfjell har 3 representanter i det sentrale forhandlingsutvalget og vil stå på for medlemmene vår der. Forhandlingsutvalget vårt består av Harald Hereid, Eirik Grimstad Øvrelid og Morten Sundsbakk.

Vel gjennomført årsmøte og Tarifftkonferanse. Om et år er det på an igjen med årsmøte og tillitsmannskonferanse. Vel møtt der!

Vi ønsker Harald og resten av forhandlingsutvalget lykke til med alle vårens lønnsforhandlinger som nok som vanlig blir en tøff oppgave.

Slik ser det nye styret ut