Industri Energi sine nettsider

Mulig streik fra 10. juli på flyteriggområdet

Som dere sikkert er blitt informert om via mail og SMS så har SAFE varslet plassoppsigelse etter at de ikke ble enig I årets flyteriggoppgjør og dere har fått betinget permitteringsvarsel.

Vi har tenkt å informere litt om hva som vil skje ved en eventuell streik siden våres medlemmer mest sannsynlig vil bli rammet av denne streiken dersom partene ikke kommer til enighet.

Dersom konflikten blir ett faktum vil man først av alt sikre brønn slik at man er I sikker operasjon før man demobiliserer riggen og kun sikkerhetsbemanning vil bli igjen ombord, de ansatte kan da benyttes på andre enheter som ikke er tatt ut I konflikt så langt dette er mulig, har man ikke lenger mulighet til sysselsetting så vil man kunne bli permittert etter at man har avspasert og inntil man igjen kan sysselsettes på vanlig måte.

Kravet tilSAFE er helt legitimt, men vi ser det er begynt å gå mange rykter ute på riggene om hovedkravet deres som er videreføring av det såkalte «AFP+1G» tillegget («gavepensjonen») oppad begrenset til 66% av lønn.

Vi ønsker ikke å kommentere dette kravet i detalj, formålet med denne infoen er informere våres medlemmer i Industrienergi hvorfor vi fant det fornuftig å ikke stå på kravet om utvidelse av AFP+1G for eldre arbeidstakere.

I praksis vil ordningen med at nyansatte som pr. 1. juni 2018 er 50 år eller eldre, ikke blir omfattet av denne gavepensjonen, ha en klar konsekvens, og konsekvensen vil være at eldre arbeidstakere kan ha mulighet til å skaffe seg arbeid sent i karrieren i stedet for å gå på ledighetstrygd. En slik utvidelse av ordningen til en ny aldersgruppe mener vi ville betydd at våres medlemmer som er oppsagte i andre selskap neppe hadde blitt tilbudt ny jobb i ett annet selskap grunnet potensielle kostnader med den såkalte AFP+1G/gavepensjonen

Med andre ord, ingen ansatte nå vil få noen som helst endring, spørsmålet man må stille seg er om vi skulle stå på ett krav som I praksis ville gjort det nesten umulig å få seg nytt arbeid I en bedrift bundet av flyteriggavtalen.

Jeg føler meg ganske trygg på at våre medlemmer, om de kunne valgt selv ikke ville ansatt en eldre arbeidstaker om man samtidig fikk en ekstra pensjonsregning som kan komme opp I flere milioner, da ville man selvsagt ansatt en yngre utgave siden det ikke er påtrengende vanskelig på nåværende tidspunkt å finne kvalifisert arbeidskraft.

Denne ordningen vil uansett forsvinne og da skal man forhandle om ny pensjonsordning, men siden regjeringens innstilling ennå ikke er vedtatt kan man ikke forhandle dette ennå, men mest sannsynlig kan man forhandle dette i 2019 eller 2020 og da kommer hele pensjonsspørsmålet opp igjen. Dette har partene avtalt i den pensjonsavtalen som alle foreningene var med på i 2016.

Som de fleste vil være kjent med, er det tidligere opprettet ett pensjonsutvalg der partene i avtalen er representert (NR og Industrienergi, DSO og SAFE) som ser på ulike sider ved ny pensjonsordning.

Når man i tillegg vet at dette kun vil gjelde de som går av med pensjon i denne tariffperioden og er ansatt etter 1 Juni 2018 så fant Industrienergi ut at det var fornuftig å gi oppsagte eldre arbeidstakere en sjanse til nytt arbeid i stedet for å slå «en siste spiker i kisten».

Arbeidsgiver bestemmer beklageligvis ennå hvem de ansetter, og står vi da på ordninger som ekskluderer eldre arbeidstakere i praksis vil det være en merkelig måte å vise solidaritet med medlemmene våres som gjerne har blitt oppsagt i andre selskap i den tøffe perioden vi forhåpentligvis har sett det verste av.

Dette er kun ment som info til våres medlemmer og grunnen til at man fant det fornuftig med en slik løsning

Mvh

Harald Hereid

Industrienergi Odfjell