Industri Energi sine nettsider

Medlemstilbud: Individuell rådgivning for gjennomgang av forsikringer, lån og sparing.

I samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank tilbyr vi individuell rådgivning for gjennomgang av forsikringer, lån, sparing, pensjon og generelt om økonomi for alle medlemmer i klubben. Om en er interessert ta kontakt med oss på epost IndustriEnergi@odfjelldrilling.com

En gjennomgang av dine eller husholdningens forsikringer vil være veldig nyttig og kan gi deg eller din familie stor besparelse når det gjelder pris. Man ser ofte at mange er dobbelforsikret, noe som er helt unødvendig og fordyrende.

Rådgivere fra SpareBank 1 SR-Bank tar gjennomgang av forsikringer og ordninger en både har gjennom arbeidsforholdet og medlemskap. Dette er et tilbud til alle medlemmer både onshore og offshore. SpareBank 1 SR-Bank kommer på arbeidsplasser både på Kokstad og Tananger for individuelle møter med hver enkelt hvor beregnet til er 45 min per person. Foreløpige datoer som er satt opp er 5. og 9. april. Medlemmer som ikke kan møte på lokasjon avtaler møte i nærmeste bank eller på annet egnet måte.

Interessert? Ta kontakt med oss på epost IndustriEnergi@odfjelldrilling.com