Industri Energi sine nettsider

Magnar sin tid i Odfjell Well Service er over

Onsdag forrige uke hadde Magnar sin siste dag for OWS på Mongstad. Der har han jobbet alene siden verkstedet ble nedlagt slutten av Januar.

I fjor ble det ble besluttet at verkstedet på Mongstad skulle legges ned. Noen fikk seg jobb videre i Odfjell mens andre fikk oppsigelse. For Magnar Skauge sin del, så var det viktigste å få beholde AFP, da han var  bare et halvt år fra å opptjene den. Gleden var da stor når vi fikk forhandlet inn i protokollen, at ansatte over 60 år skjermes. Dermed kunne Magnar fortsette å jobbe på Mongstad, frem til han kunne gå av med AFP.

Magnar har da frem til onsdag forrige uke gått alene i verkstedshallen å gjort diverse forefallende arbeid.

Mandag 29.08 tok Ivar Grønhaug Og Camilla Soltveit en tur bort med blomster og kake, for å gjøre litt stas på Magnar. Ivar og Camilla var og ansatte på Mongstad frem til verkstedet ble nedlagt. Ivar begyndte i OWS som Casing operatør og Camilla begynte å jobbe for CCB basen på Mongstad, det var veldig kjekt med en liten reunion. Senere samme uke inviterte bedriften han med på byn for en bedre middag og hotell overnatting. En fin avslutning på arbeidsforholdet i Odfjell Well Services.

Selv om Magnar nå har nådd målet sitt om AFP er han fortsatt ikke sikker på om arbeidskarrieren er over. Han har en gård å drive, men er fortsatt åpen for jobbtilbud som måtte dukke opp.

Vi vil gjerne takke Magnar for langt medlemsskap i klubben vår og lykke til videre!