Industri Energi sine nettsider

Lykke til på fagprøven til alle våre borelærlinger!

For 2. års lærlingene våre en læretiden snart over og det nærmer seg tid for fagprøve. Industri Energi Odfjell ønsker alle sammen masse lykke til! Vi håper på lysere tider fremover slik at selskapet kan ansette våre flinke lærlinger.

Det ble postet en artikkel om borelærlingene i Odfjell Drilling på PULSE 21. april som vi ønsker å videreformidle: 

Det nærmer seg innspurt til fagprøven for flere av våre 2. års borelærlinger. De første fra Deepsea Aberdeen har allerede vært i ilden og oppnådd topp resultater!​ Og: I mars ble det avholdt samlinger med forberedende fagprøve for alle 2. års borelærlinger.

Dette var i sammen med fagansvarlig, Erlend Kvamsdal og lærling administrator, Carl Janssen.

På disse samlingene går man gjennom det man kan forvente å møte under fagprøven på prøvestasjonen Ullrigg i Stavanger samt opplæringsplan og mål for læretiden.

Borelærlingene kan stille spørsmål og man får i det hele tatt en dag for å diskutere borefaget og posisjonere seg for den kommende fagprøven til sommeren.

Den aller viktigste læringen foregår likevel om bord på enhetene våre hvor det legges ned et fantastisk arbeid av lærling, fadder samt  øvrige kollegaer i de to årene vi har disse flotte ungdommene på lån. Ideelt sett skal borelærlingene ha gjort unna arbeid på dekk, boredekk og i pumperom slik at alle delmål er kvittert ut før fagprøven. Av praktiske årsaker kan det være områder i læreplan vi ikke kan dekke grunnet manglende operasjonelle forhold vi ikke kan påvirke. Vi har borelærlinger på faste og flytende enheter som byr på muligheter og begrensinger knyttet til kjennskap og opplæring av ulike systemer som benyttes.

Prøvenemnda som vurderer lærlingen under fagprøven tar selvsagt hensyn til hvor lærlingene har hatt sin opplæring i læretiden. Samtidig er det viktig at fadder/kollegaer kan snakke og forklare hva som er hovedforskjellene mellom faste og flytende enheter og eventuelt kan dra gjennom hva som gjøres i de fasene av boreoperasjoner man ikke har fått deltatt i under læretiden.

Etter disse samlingene kan det noen ganger spres noe usikkerhet blant enkelte hvor langt den enkelte lærling er kommet ift mål i læreplan,  det er derfor viktig at rigg ledelsen sammen med lærling fokuserer og til rette legger for at den enkelte lærling når opplærings målene før fagprøven.

Historisk sett er det ofte tiden og opplæringen i pumperommet det skortes noe på. Det er et mål at 2. års lærlingene skal fylle en verdiskapende stilling på boredekk og/eller i pumperommet. I og med at det er få stillinger ledig i pumperommet har det vist seg krevende å komme helt i mål med ønsket erfaring i pumperommet samtidig som man skal bidra med verdiskapning.

Et eksempel på å løse dette kan være å la den som vanligvis assisterer i pumperommet (flyterigg) bytte plass med lærling på boredekk en tur eller 2 slik at vi sikrer god opplæring i sluttfasen på læretiden, samtidig som vi sikrer en godt kvalifisert avløser på boredekk. Et annet tips kan være at man begynner tidligere med opplæring i pumperommet ved å utnytte ledig tid på boredekket til opplæring pumperommet. På de faste installasjonene uten assistent må man finne andre gode løsninger.

Vi har derfor god erfaring med håndtering av lærlingordningen, men tenker at en liten påminnelse om å spisse den siste del av opplæringen kommer som en grei påminnelse 

Ta gjerne kontakt med fagansvarlig på e-post Erlend Kvamsdal eller Carl Janssen ved  spørsmål til fagplan eller eller andre forhold knyttet til borelærlingen.

Opplæringskontoret for Oljerelaterte Fag har også mye god informasjon på sine nettsider  www.oof.no