Industri Energi sine nettsider

Lønnsoppgjøret for de offshoreansatte innen boring vel i havn

Industri Energi kom klokken 0400 natt til fredag til enighet med Norges Rederiforbund i mekling på flyteriggområdet, et resultat som ga generell lønnsøkning på 3,6 prosent. Klubbleder Harald Hereid og tillitsvalgt Tor-Bjarte Jakobsen var med som representanter fra klubben.

Klubbleder, Harald Hereid, sier han er godt fornøyd med et resultat som gir riggansatte en solid lønnsøkning. Vi har fått ett resultat som balanserer oppgjøret uavhengig av om man er individuelt avlønnet eller på matrise, noe som for oss var viktig.

Medlemmene ble sikret et resultat som gir ansatte på flyteriggavtalen en generell lønnsøkning på 3,6 prosent inkludert feriepenger, dog minimum 24.679 kroner. Videre ble også nattillegget økt med 3 kroner til 85 kroner per time og helligdagsgodtgjørelsen økt med 50 kroner til 2025 kroner per dag.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,6 prosent i snitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på 2,6 prosent. Minstelønnssatsene for gruppen individuelt avlønnede økes med 24.670 kroner.

I forkant av meklingen var det varslet plassfratredelse fra Industri Energi på 992 medlemmer, fordelt på 15 innretninger og 19 bedrifter på norsk sokkel. For Odfjell Drilling sin del var dette 61 medlemmer på installasjonen Johan Sverdrup.

Vi viser ellers til forbundet sine artikler fra oppgjøret: