Industri Energi sine nettsider

Lønnsforhandlingene for oljeservice er i gang

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass for oljeserviceansatte startet klokken 12, tirsdag 6. juni. Det er satt av to dager til forhandlingene som pågår i Stavanger.I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønn. Til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.Hovedtillitsvalgt Jarle Knoph for medlemmene på Offshoreservice er med i forhandlingene som observatør.Les mer på Industri Energi sin sentrale nettside.

Frode Alfheim åpnet oljeserviceforhandlingene med Norsk olje og gass. Foto: Atle Espen Helgesen