Industri Energi sine nettsider

Lønnoppgjøret for Offshoreservice NR 2019 signert

1.juli ble protokoll for lønnsoppgjøret Offshoreservice NR klar. Generelt tillegg på 19 700 kr gjeldende fra 1.juni.

Oppgjøret for Offshoreservice er likt som Oljeserviceavtalen sitt oppgjør:

Lønnsoppgjøret gir et generelt tillegg på 19 700 kr gjeldende fra 1.juni. I tillegg blir skift-/nattillegget økt med 3 kroner til 86,50 kroner. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 50 kroner til 2025 kroner per dag.

Dette gir samlet sett et oppgjør innenfor en ramme på totalt 3,2 % som vi sier oss tålig fornøyd med i et mellomoppgjør hvor vi ikke har noe streikerett og sånn sett må godta «siste tilbud på bordet». At dette er et mellomoppgjør betyr også at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Viser ellers til forbundet sin nettartikkel fra Oljeserviceområdet: https://www.industrienergi.no/nyhet/lonnsoppgjoret-for-oljeservice-i-havn/