Industri Energi sine nettsider

Lønninspeksjon av underleverandører ifm landligge Deepsea Stavanger

Tirsdag 16. oktober var klubbleder Harald Hereid på besøk hos CCB Ågotnes for lønninspeksjon. Formålet med inspeksjonen var å få informasjon om underleverandører som bidrar innen ulike disipliner og at de følger lov og avtaleverk i sine leveranser til Odfjell Drilling under landligge og klassejobber med spesielt fokus på lønns og arbeidsbetingelser.

Thor Andre Askildsen (HMS leder CCB), Espen Jacobsen (Tillitsvalgt CCB) og Harald Hereid (Klubbleder IE Odfjell)

Harald ble godt tatt imot av CCB Ågotnes HMS leder Thor Andre Askildsen og tillitsvalgt Espen Jacobsen, og i tillegg var Rune Alne fra Fellesforbundet invitert med, som til daglig jobber med inspeksjon innenfor deres områder.

CCB presenterte deres system for å kvalitetssikre underleverandører, og systemet virket til å være robust for å identifisere avvik i lov og avtaleverk og de virker til å ha lagt ned betydelig arbeid på å levere i henhold til Odfjell Drilling sine krav og verdier.

Det ble også plukket ut to bedrifter som måtte fremvise alt av arbeidskontrakter, lønnsslipper og arbeidstidsgodkjenninger. En fant ingen indikasjon på såkalt sosial dumping og ting var ryddig, selv om det i ettertid skal lages en liste med forbedringforslag over det som en kunne sette fingeren på som kan forbedres.

CCB fremstår som en seriøs underleverandør som oppriktig ønsker fremstå solid og pålitelig og når vi I tillegg har ett godt samarbeid med den lokale Industrienergi klubben på CCB så får vi ett effektivt og godt samarbeid som kvalitetssikrer oss I så stor grad som mulig.

Klubben er fornøyd med besøket. Vi er eneste fagforening som har fått forelagt helt konkrete arbeidskontrakter og lønnslipper, noe vi tar som en tillitserklæring og ikke minst CCB sitt ønske om å fremstå ryddig og seriøs.