Industri Energi sine nettsider

LO-kongressen 2017: Industri Energi stemte imot å gi pengestøtte til politiske partier.

På vegne av Industri Energi foreslo Tor-Bjarte Jakobsen, leder av Industri Energi Odfjell, at LO-bevilgningen av penger droppes.

Delegasjon fra Industri Energi på LO-kongressen.

Det var en samstemt delegasjon fra Industri Energi om at de ikke ønsker å bevilge penger til politiske partier. Industri Energi mener det er viktig å være politiske uavhengig og snakke med alle politiske partier. Dette  var også et tema i «Politisk Kvarter» hos NRK.

Les mer på Industri Energi sine sider.