Industri Energi sine nettsider

Tariffhistorie fra Ungdomsutvalget

Viste du at lærlingene får med ansiennitet for hele perioden som lærling offshore? Her har du historien hvorfor.

Her ser du kladden Ungdomsutvalget i Industri Energi Odfjell, forslaget ble sendt inn til tariffkonferansen i Odfjell Drilling Fagforening.

Den gang leder for ungdsomutvalget, Glen Bjørheim hadde et stort engasjement for ungdommen i selskapet og ønsket å bedre vilkårene for lærlinger som fikk fast ansettelse. Argumentet for dette ser dere notert ned på bildet ovenfor, som er kladden på forslaget.

I Odfjell Drilling hadde vi tidligere allerede hatt dette som en praksis lokalt i selskapet, men det var litt misnøye blant andre selskaper i bransjen som ikke hadde dette for sine lærlinger. De mente at dette ga lærlingene i Odfjell Drilling et større arbeidsfortrinn en lærlingene i de andre selskapene. Derfor ble det tatt bort i Odfjell Drilling, for at vi skulle operere med like vilkår som resten av bransjen.

Til neste taiffkonferanse i Industri Energi Odfjell, sendte ungdomsutvalget inn forslaget på nytt og mente dette skulle gjelde alle lærlingene i hele bransjen. Dette ble det enighet om på hovedforhandlingene i 2010, og i dag kan man finne igjen punktet i tariffavtalen vår §24

Lærlinger som blir ansatt i opplæringsbedriften etter endt læretid skal ha læretiden godskrevet som bedrifts- og lønnsansiennitet.

Glen og hunden Billie, hjemme på ranchen

Glen Bjørheim er i dag aaaaalt for gammel til å fortsatt være i Ungdomsutvalget, men interessen for organisasjons arbeid er fortsatt stor. Han er i dag tillitsvalgt på Deepsea Yantai og ble valgt inn igjen i styret i Industri Energi Odfjell på årsmøtet vårt i mars 2023.