Industri Energi sine nettsider

Klubbinfo april

Aktuell klubbinfo til medlemmene

Endringer klubbkontoret:
Fra 1.juni starter Harald Hereid i stilling som tillitsvalgt på heltid i klubben, og vil da ha kontorplass på vårt klubbkontor på Kokstad. Harald ble valgt inn som nestleder i klubbstyret på årsmøte 22.mars, etter å ha vært ute fra klubben siden han ga seg som leder i 2013. Vi ser frem til å få Harald tilbake igjen med sin erfaring og faglige tyngde. Veronica Nistad sluttet i sin stilling på klubbkontoret ved påske, da hun ikke stilte til gjenvalg og har startet i ny stilling.

Statoil tildeling plattformboring:
3.april ble Statoils tildeling av borekontrakt innen plattformboring kjent.
Resultatet viser at vi dessverre mister Grane til Archer, mens fortsetter på Heidrun, som var eneste installasjon vi fikk tildelt. Selskapet er veldig lite fornøyd med dette resultatet. Til tross for at vi har levert svært gode resultater, har ikke dette gitt seg utslag i mer arbeid for Statoil i denne runden. Odfjell Drilling har arbeidet intensivt med anbudet de siste måneder, men dessverre var vi ikke konkurransedyktige nok på pris. Odfjell Drilling har vært tydelige på at det har ikke vært aktuelt å gå inn med rater som ikke var bærekraftige.

Odfjell Well Services – TRS tjenester plattformboring fortsatt ikke avgjort:
For OWS sin del så var det selvfølgelig også skuffende at Odfjell Drilling ikke fikk tildelt mer, da dette ville garantert at OWS ville fått tildelt TRS-tjenester. Men det er levert inn anbud både til KCA og Archer som det fortsatt ventes svar på, da forhåpentligvis ila april måned. Vi krysser fingrene for at OWS vinner anbud slik at vi sikrer oss mer arbeid og arbeidsplasser.

Grane-kontrakten overtas av Archer fra 1. oktober 2018:
I forbindelse med at Archer overtar Grane så vil personell tilknyttet til installasjonen i utgangspunktet bli omfattet av en virksomhetsoverdragelse over til Archer. Dette blir en omfattende prosess, men som enda er helt i startfasen. Klubben vil samarbeide både med ledelsen i selskapet vårt og Industri Energi klubben i Archer for å ivareta alle våre medlemmer på en best mulig måte. Vi vil kommer med mer info etter hvert som vi er kommet lengre i prosessen.

Lojalitetsbonus – Forhandlinger av kompensasjon for bortfall av bonus:
Viser til tidligere info om at bonusen er sagt opp av bedriften, og har en varighet til 30.juni 2018. Klubben skal forhandle om kompensasjon for bortfall av bonusen i henhold til bonusavtale. Vi er fortsatt i kontakt med bedriften, men det har ikke skjedd noe mer siden sist info. Forhandlingene skal gjøres ferdig før de lokale lønnsforhandlingene starter opp – vi venter på dato.

Kort utenlands oppdrag for Deepsea Stavanger i Sør-Afrika:
Ledelsen har informert klubben om at opptil ca. 160 ansatte ombord har gitt tilbakemelding til bedriften om at de er villige til å bli med ned på oppdraget i Sør-Afrika. Dermed har bedriften lykkes i å få med nok personell til og videre bemanne riggen for oppdraget, og de er i den oppfatning om at ansatte er fornøyde med tilbudet. Klubben har ikke helt det samme inntrykket.
Klubben har i mellomtiden også hatt kommunikasjon med både tillitsvalgte og medlemmer ombord, og kunne fortelle ledelsen om at bildet ikke er så rosenrødt som de kanskje opplever det. Flere har valgt å takke ja – men flesteparten er i utgangspunkt ikke fornøyde med tilbudet.
Som klubb mener vi at ledelsen ikke må undervurdere viktigheten med å forankre dette med de ansattes representanter, gjennom en kollektiv avtale som alle kan forholde seg til.
Industri Energi Odfjell har derfor forlangt nytt møte hvor ledelsen møter oss igjen for gjennomgang av vilkår. I sist runde var avstanden mellom partene stor, men vi har fortsatt tro på at vi skal kunne komme til en enighet.

Sentrale lønnsforhandlinger 2018, Samordnet oppgjør LO – NHO:
Årets oppgjør innen LO-NHO-området er samordnet. Det betyr at LO-forbundene står samlet og at det er LO som leder forhandlingene (men med forbundslederne med i forhandlingsutvalget, samt at det er også så kalte «forbundsvise sløyfer»). Hovedårsaken til at man gjorde det slik, var nettopp ønsket å kunne få til forbedringer innen vanskelige områder som pensjon og AFP. Slike løft krever at man står samlet.
Det samordna lønnsoppgjøret mellom LO og NHO endte til slutt hos riksmekleren, hvor de forhandlet 15 timer på overtid før de kom til en enighet, og en storstreik ble avblåst. Resultater er nå ute på uravstemning blant medlemmene. Et enstemmig LO-forhandlingsutvalg, hvor Frode Alfheim og forbundslederne fra de andre forbundene også var representert, anbefaler forslaget.
«Det har vært et krevende oppgjør hvor vi har forhandlet om tunge tema. Allikevel har vi fått til et godt meklingsresultat: bedre AFP og tetting av hull for sliterne, økt kjøpekraft for alle og ekstra løft for lavtlønte, samt tiltak mot sosial dumping», sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
De viktigste resultatene er:

  • En forbedret AFP-ordning
  • Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
  • Slitertillegg • Økt kjøpekraft for alle
  • Særskilte lav- og likelønnstillegg
  • Tiltak mot sosial dumping

Forhandlingene for oss på NR-området:
Forhandlingene på NR-området er ikke omfattet av det samordna oppgjøret mellom LO og NHO, og gjennomfører egne forhandlinger – utenom Offshoreserviceavtalen NR som følger Oljeserviceavtalen (OSA) som er under NHO gjennom Norsk Olje og Gass.
Innsendte krav til de sentrale forhandlingene ble behandlet på klubbens tariffkonferanse og tatt med i videre i forhandlingene.

Datoer for sentrale forhandlinger:

  • Flyteriggavtalen: 23-25. mai
  • Offshoreservice: OSA forhandles 14-15. mai
  • Landavtalen: I løpet av august, eksakt dato ikke satt.

Lokale lønnsforhandlinger:
Datoer for lønnsforhandlinger og forhandlinger på særavtaler for landansatte kontor, verkstedansatte OWS og offshoreansatte OWS er enda ikke satt, men skal forhandles etter de sentrale forhandlingene er gjennomført.
Innsendte krav til de lokale forhandlingene ble behandlet på klubbens tariffkonferanse, dog det er fortsatt åpent for å sende inn flere krav/innspill da det er en stund til forhandlinger – men jo før jo bedre.

For oversikt over både sentrale og lokale avtaler så klikk deg inn på klubbens nettside her:

Avtaler/ Protokoller

Rykter om rigg-kjøp for Odfjell Drilling:
Ryktene sier at Odfjell sammen med Røkke og AkerBP snuser på riggen Stena Midmax, les mer på: https://www.metalsupply.no/article/view/597925/henter_137_milliarder_vurderer_riggkjop

https://web.retriever-info.com/go/?x=dcd15cbeac6f2631c0db4ca59f9eb580&sa=2007278&p=260892&s=20122&d=02012220180421ae4b194b444a9cff77a712a9bfbc729d&a=32369

Les om klubbens årsmøte som ble gjennomført 21-23. mars:

Årsmøte 2018 fullført

Følg oss på Facebook:
Vi ber alle medlemmer klikke seg inn og følge oss på facebook:
https://www.facebook.com/ieodfjell/

Har en ellers noe en lurer på så nøl ikke med å ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen
Klubbkontoret