Industri Energi sine nettsider

Julehilsen fra foreningen

Året nærmer seg slutten og det er litt vanskelig å bestemme seg for hvor man skal starte og hvor man stoppe da det har skjedd så mye dette året.

  • På flyteriggsiden har vi overtatt management på tre rigger dette året, den siste faktisk i går, ingen hadde kontrakt når det ble bestemt at Odfjell skulle overta, nå har alle fått kontrakter av ulik varighet.
  • For plattform i Technology har vi fått inn West Linus og derved en ny rigg i porteføljen
  • For OWS kommer det stadig mer arbeid fremover, og det har vært krevende med å bygge nytt veksted samtidig som man har full økende aktivitet
  • For engineering så står det mye arbeid fremfor oss med aktiviteter på rigger vi har overtatt samt klassing på løpende bånd de nærmeste årene. Vil også nevne RIS og HVAC her som har det hektisk.
  • Og for øvrige landansatte som skal følge opp all økt aktivitet så er de langt fremme i skoene for å følge med.

Jobbsikkerhet er kanskje det genet som ligger lengst fremme i pannebrasken for en fagforening så det er veldig kjekt å kunne gå inn i ett nytt år uten at vi er nevneverdig bekymret for denne biten siden det er oppbemanning på alle områder i begge selskaper. Jeg synes det er ganske flott at akkurat denne bekymringen kan vi se bort fra i en ellers ganske urolig verden og med mye politisk støy i alle retninger.

Det er ikke noe mål i seg selv å være en stor fagforening, men det er ett mål å kunne representere medlemmene med styrke og tyngde og det er derfor gledelig å se at vi med å overta Hercules i går har passert 1 400 medlemmer totalt

Så vil jeg bare takke på vegne av Styret for tilliten i året som har vært og ønske alle en riktig God Jul og et Godt nyttår, spesielt alle dere som må være på jobb for å holde hjulene gående.

Mvh

Harald